[text]
Täna on

Kahnawake mohokite reservaat Montrealis saatis umbes 25 muulasest elanikule kirja palvega hiljemalt 10 päeva jooksul reservaadist lahkuda. Peamiselt on tegemist valgetega, kes on suhetes kohalike põlismaalastega ja kel endal pole yhtegi indiaani soost esivanemat.

Vastavalt mohokite seadustele tohivad reservaadis elada vaid põlisrahva esindajad. Kokku elab reservaadis umbes 7500 inimest.

1981. aastal kuulutas kogukond välja segaabielude sõlmimist hukka mõistva otsuse, mille järgi peavad peale 1981. aastat abiellunud segapaarid leidma elukoha kogukonnast väljaspool. Enne otsust sõlmitud segaabielude muulastel lubati hõimu maal edasi elada. Kohtud on otsustanud, et mohokitel on õigus kehtestada mis tahes seadusi, et tagada rahvana pysimajäämine.

Kahnawake mohokite nõukogu esindaja Joe Delaronde põhjendas karmi otsust vajadusega kaitsta mohokite rahvuslikku puhtust Kanada valitsuse silmis, et viimasel ei tekiks yhel päeval põhjust väita, et reservaadi elanikud ei ole enam põlismaalased.

„Me oleme oma päritolu suhtes väga kaitsvad - seda pole enam palju alles jäänud. See on osa kogukonna taaselustamisest,“ lisas isand Delaronde. Otsus viidi ellu kogukonna soovil, kuna inimesed tundsid, et reservaadis elab liiga palju võõraid.

Mohokid ei ole võõraste suhtes siiski yleliia karmid. Neil on lubatud reservaati kylastada ja ka ööseks jääda. Ka nädalapikkune kylastus ei ole välistatud. Samuti on reservaat nõus läbirääkimisi pidama nende valgetega, kel pole mujal sugulasi või kohta, kus elada.

Kuid muulaste puhul, kel mujal elukoht olemas, on kogukond järeleandmatu. Kui nad 10 päeva jooksul ei lahku, võidakse nende nimed avaldada kohalikus ajakirjanduses.

Allikas: Vancouver Sun

Vahendas Auli Kytt