[text]
Täna on

«Võro kiil om mullõ imä rõnnapiimäga sisse söödety, koton om tuud kõikaig kõnõldu,» selet’ Ruusmäelt peri Võro keskliina gymnaasiumi nuurmiis Kalkuna Henn-Hillar (18) tuud, et tä om kõgõ parõmb võro keele mõistja 11. klassi opilanõ.

28. vahtsõaastakuu pääväl kõrralè Võro instutuut 8. ja 11. klassi nuurilõ võro keele ja kultuuri tundmisõ olympiaadi «Ytski tark ei sata taivast.» Tiidmiisi pruuvi teivä 29 katsanda klassi ja 18 ytetõistkymnendä klassi nuurt.

«Kysymyse olli kylh parra pähkli, a mullõ väega rassõ es olõ,» selet’ olympiaadi vanõmba ryhmä võitja Kalkuna Henn-Hillar. «Kiilt mõista, Võromaa kihlkundõ iks tiiä, Ruusmäe koolin opas’ noid Otsa Helve. Esä om tiidny keele riiglit kah opada, ku vaia, tä om eesti filoloog.»

Kalkuna Henn-Hillar ytles, et timä kodokandin Ruusmäel kõnõldas inämbyisi iks võro kiilt. Eski timävannudsõ noorõ. «No ku mõni võõras om pundin, sis kõnõlõmi eesti keelen, et täl om muidu rassõ arvu saia,» ytles Henn-Hillar.

Millest om kõgõ mõnusamb ja parõmb võro keelen kõnõlda? «No ma arva, et tuu om söögitegemine!» muheli Henn-Hillar. Nuurmiis ytles, et mõnõst as’ast om iks rassõmb kah kõnõlda: puutri ja muudsa tehniga as’ost näytyses. «A noist om ka eesti keelen halv kõnõlda, väega pall’o inglyse keele sõnnu tulõ sisse, egä as’a jaos olõ-i eestikiilset sõnnagi,» arvas’ tä.

Henn-Hillar kandidiirse ka Uma Pido nuuri juhtõ konkursil ja oll’ kimmäs, et või võro keelen ytskõik määnest asja juhti vai iist kõnõlda. «Taa om iks mu imäkiil!» kitt’ tä.

Ka Henn-Hillari klassisõsar Pedäjä Birgit (18) om hää võro keele tundja, tuud näytäs võistlusõl saad tõnõ kotus.

Birgiti esä, mehidsepidäjä Pedäjä Ago, kiä pitõ pääl miilits-korsnapyhkjä ammõtiga leibä tiin, kõnõlõs tuu viguri tegemise man kah iks pääas’aligult võro keelen.

Olympiaadilõ «Ytski tark ei sata taivast» pässi uma kooli parõmba võro keele mõistja: minevä-aastaga märdikuun olnu ytsändä võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlusõ kõvõmba. Võistlusõl lei yten yle 300 noorõ 23 koolist. Päält vana Võromaa oll’ võistlõjit ka Ahjalt ja Setomaalt.

Noorõ panni kirja ka mõttit, kuis võro kiilt saasi parõmbidõ alalõ hoita ja edesi arõnda.

Nä arvsi, et piässi olõma inämb kotussit, kon võro kiilt pruuki saa. Egän klassin pidäny läbi lugõma päält eestikiilside ka yte võrokeelidse raamadu. Võrokeelitsit telesaatit ja filme kaenu noorõ kah hää meelega ja maakunnalehen võinu olla kah yts võrokiilne nukakõnõ.


Võro keele ja kultuuri tundmisõ olympiaadi parõmba

11. klass

1. kotus – Kalkuna Henn-Hillar (Võro keskliina gymnaasium)
2. kotus – Pedäjä Birgit (Võro keskliina gymnaasium)
3.–4. kotus – Lillmaa Keidy (Võro Kreutzwaldi gymnaasium), Ämariku Evelin (Verska gymnaasium)

8. klass

1. kotus – Kirikmäe Ruti (Verska gymnaasium)
2. kotus – Kruusamäe Laura (Verska gymnaasium)
3. kotus – Hõrna Semmo (Vahtsõliina gymnaasium)

Erä-avvohinna häie mõttidõ iist, kuis võro kiilt hoita ja edesi arõnda:

Kaaristo Ardi (Pikäkannu põhikuul), Kuninga Carmen (Puiga põhikuul), Laube Valev (Varstu keskkuul), Tootsi Pirgit (Krabi põhikuul), Jaasi Anti (Ahja keskkuul), Kaupo Kersti (Vahtsõliina gymnaasium).


Uma Leht