[text]
Täna on

Fenno-Ugria Asutus alustab 17 radokuud kl 16.00 Tallinnas Peeter Syda tn 3-4 jututubade sarja, mille eesmärgiks on saada paremat ylevaadet soome-ugri rahvaste olukorrast ja leida uusi mõtteid hõimurahvaste vahelise koostöö arendamiseks.

Esimese jututoa teemaks on "Soome-ugri rahvaste keeli puudutavad seadused, keelte õigused ja tegelikkus". Eestvedajaks oleme kutsunud aastakymneid sellele teemale pyhendunud ja praegu Tartu ylikoolis sel teemal doktoritööd kirjutava Fenno-Ugria Asutuse juhatuse liikme Andres Heinapuu.

Vestlus toimub vabas vormis, jututoast osavõtt on kõigile vaba ning head kysimused ja mötted on teretulnud.

Järgmist jututuba on kavandas 10 urbekuud ja siis on teemaks "Rahvuskeelne raamat ja lugemisharjumus".

Lisateave:

Jaak Prozes
Fenno-Ugria Asutus
6445119, 5012319