[text]
Täna on

Leningradi oblasti vepslastel hakkas möödunud aastal ilmuma uus ajaleht, esimese omakeelse lehe said ka permikomid, vahendas Fenno-Ugria. 

Vepsa lehe Svoja nimi on tuletatud piirkonnas asuvatest Sviri (vepsa k Syväri ) ja Ojati (Ajät') jõgedest. Lehe toimetus asub Podporožje linnas. Väljaannet hakatakse levitama Podporožje ja Lodeinoje Pole (Pyudi) rajoonides.

Permikomi ringkonnas nägi ilmavalgust permikomi-keelse ajalehe Kama Kõtšõn (Ylem-Kaama) esimene number. See ilmub Permi krais elluviidava rahvussuhete töökava toel, ajalehe tellimine on tasuta.

Fenno-Ugria