[text]
Täna on

Fenno-Ugria Asutus jätkab 10. urbekuud kell 16.00 Tallinnas Syda tn 3-4  soome-ugri rahvaste jututubade sarja.

Seekordse jututoa teemaks on "Soome-ugri rahvaste rahvuskeelne kirjandus ja lugemisharjumus". Eestvedajaks on palutud Soome-Ugri Rahvaste Kirjanduste Assotsiatsiooni president ja kirjanik Arvo Valton.

Arvo Valton loeb Tallinna ylikoolis kursust "Soome-ugri rahvaste kultuurilugu"  ning tema juhtimisel on viimastel aastatel tõlgitud soome-ugri keeltest eesti- ja inglise keelde kymneid raamatuid.

Vestlus toimub vabas vormis, jututoast osavõtt on kõigile vaba, head kysimused ja mötted teretulnud!

Järgmine, soome-ugri tõlkeasjadele pyhendatud jututuba toimub 24. urbekuud.


Fenno-Ugria