[text]
Täna on

t_Tuhala.gifTuhala Looduskeskus MTY alustas internetis allkirjade kogumist, et päästa Tuhala nõiakaev planeeritava lubjakivimaardla rajamisega kaasnevast hävingust, kirjutas Maalehes Bianca Mikovitš.

“Ootame kõigi toetust, kes Nõiakaevu kui yrgset ja ainulaadset loodusnähtust säilitamise vääriliseks peavad,” kirjutab oma pöördumises Tuhala Looduskeskus MTY.

Ylemiste järve vesikonnas, Nabala karstialal kavandatakse avada 860 ha suurune lubjakivimaardla.

Maardla avamine teeks loonale palju kahju, muuhulgas hävitaks see Euroopa tuntusega Tuhala Nõiakaevu, mida kylastab 15 000-20 000 loonasõpra aastas.

Võrgulehe andmeil oleks tegemist suurima loona ymberkorraldamisega Eestis, mille tagajärjed oleksid ettearvamatud!

Pyhapäeva hilisõhtul avalikuks läinud yleskutsele oli esmaspäeva lõunaks allkirja andnud yle 2000 inimese.

Tuhala Looduskeskuse juhataja Ants Talioja ytles allkirjade kogumisest rääkides, et enam midagi muud yle ei jäänud.

“Meie senised hääletõstmised, kirjad ja avaldused pole kasu toonud. Keskkonnauuringud tehakse vastavalt tellija soovile ja miski ei paista aitavat,” märkis ta.

Yhine pöördumisega


Maaleht