[text]
Täna on

Minevä riidi, 5. urbõkuu pääväl kuulutõdi vällä Põlva liina perimysaasta, kirotas Uma Lehes Allasõ Tiia.

Põlva Mesimummi latsiaia pärimusryhma Käokirjas oll’ yts noist, kiä lauli minevä riidi õdagu Põlva raamadukogon valla liina perimyskultuuriaasta.

Põlva liinapää Tammõ Tarmo põhjend’ timahavvast perimyskultuuriaastat ka tuuga, et lehekuun peetäs Indsikurmun tõnõ Uma Pido. «Loodami, et taa pidoga lyvväs Indsikurmun ossavõtjide ja päältkaejidõ rekord,» ytel’ liinapää.

Maavalla kua vanõmb Kaasiku Ahto tekk’ valla ka Eesti luudusligõ pyhäpaiku pildinäytyse, miä jääs kaemisõs kuu lõpuni.


Uma Leht