[text]
Täna on

Lauluõdagu Õunapuu Lauriga Sännän
 
Sännä kultuurimõisan naatas lauluõdagit kõrraldama, edimäne om 9. urbõkuul kell 19. Saa laulda vannu laulõ yten ansambli Metsatöll rahvapillimehe ja rahvalauligu Õunapuu Lauriga.

Järgmädse lauluõdagu tulõva 22.03, 13.04, 27.04, 4.05 ja 18.05.


Keelepaja Põlva ytisgymnaasiumin
 
Et seo aasta om Põlvan perimysaasta, sis otsust’ Põlva ytisgymnaasium tulõvat imäkeelepäivä 12. urbõkuu pääväl esimuudu meelen pitä.

«Hariligu aktusõ asõmõl tyytäse terve päävä «keelepaja» 5.–12. klassi opilaisilõ,» kõnõl’ kooli eesti keele oppaja Pintsoni Merle.

«Kyllä tulõva as’atundja, kiä kõnõlõsõ perimysest, latsiga tandsitas ja lauldas võro keelen, tetäs viktoriine ja pandas kokko imäkeelepäävä aoleht.»


Raamadunäytys käy ymbretsõõri
 
Võro instituut pand’ minevä riidi Tarto Kiviliina gymnaasiumin yles näytyse tarto- ja võrokeelitsist raamatist.

Vällän om 44 raamatut yten seletysega, mille yts vai tõnõ tähtsä om olnu. Osa raamatist omma nii ainulidsõ, et noid tulõ klaasi takan näydädä, tõisi saa ka kaemisõs kätte võtta. Tuud näytyst saa lugõmisõ aasta puhul ka muialõ telli.


Perimysmuusika kontsõrt Rõugõn
 
23. urbõkuul (23.03) kell 19 tulõ Rõugõ rahvamajan perimysmuusika kontsõrt.

yten mängvä ja laulva Johansoni Jaak ja flaami toropillimiis, oppaja ja folgipitõ kõrraldaja Stefan Timmermans.


Uma Leht