[text]
Täna on

Esmaspäeval, 15. urbekuud kell 17 esitlevad pärimuseuurijad Tartu ylikooli ajaloo muuseumis raamatut Antoloogia "Eesti muinasjutud I: 1. Imemuinasjutud" (Monumenta Estoniae Antiquae V).

Raamatut tutvustavad selle koostajad-toimetajad Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan. Kogumikku valitud rahvajutte jutustab jutuvestja Piret Päär, muinasjutumuusikat loob Tuule Kann.

Eesti Rahvaluule Arhiivis leidub ligi 6000 käsikirjalist imemuinasjuttu, lisaks veel paarsada helisalvestist. Väljaanne juhatab sisse teadusliku sarja Monumenta Estoniae Antiquae uue sarja, mille esimeses köites on esitatud imemuinasjuttude tekstid jututyypidest ATU 300-480.

Raamatusse on koondatud igast Eestis esinevast imemuinasjututyybist yks kuni kolm arhiivijuttu. Jutud on avaldatud võimalikult algupäraselt, kuid parema loetavuse huvides on neid siiski mõnevõrra toimetatud.

Paljud jutud on kirja pandud murdekeeles, arusaadavuse hõlbustamiseks on lisatud kas sõnaseletused või tervikteksti tõlge tänapäeva kirjakeelde.

Teaduslik antoloogia esindab yleskirjutusi, mis on kirja pandud yle kogu Eesti ligi kahesaja aasta vältel: varaseim jutt pärineb 1816. aastast, hiliseimad on salvestatud 21. sajandi esimesel kymnendil Setumaal.

Teose selgitustes on ära toodud iga jututyybi kokkuvõtlik kirjeldus, käsitletakse juttude usundilist ja olustikulist tausta ja eripäraseid arendusi. Bibliograafilises osas esitatakse viited iga jututyybi olulisemad publikatsioonidele. Teosele on lisatud eesti jututyypide kirjeldused inglise keeles.

Raamatust lähemalt