[text]
Täna on

Terit teitele jälle.

Murdevõistluse otsad said mineva pyhabe kokku tõmmat ja auturite nimed pimest päevavalgese toemetat. Nõnna et mo tänased uudissed oo puhas selle kandi pialt, kirjutas Oma Saares Irena Tarvis.

Esimese kohja veariliseks pidasid auindajad Kabalotsi työd. Selle auturi nime taha olli ennast peitn Varju Vassa. Jutt, mise pialkirjaks olli “Mida silm näinud ja kõrv kuulnud“, reakis ysna mitmest uhkemad sorti asjast, mis Vassa lapsepõlve aegas juhtun oo. Ja sialt sai tiada ysna mitme muhulase elust ja olust.

Teese kohja sai autur nimega Topsik, kis kut välja tulli põle mitte endine Punni ranna kalamies, vaid oopistykkis Panga-Juri Irma. Taa jutu nimeks olli “Punni ranna mieste värgid“. Kolmandama kohja piale tulli sõuke autur, kut Kylakingsepp ja sie põle koa kingsepp ega kedagist, oopis Kaegu-Tähvena Juta. Taa jutu nimi olli “Koolielu Mihkli jõulupyhad“ ja nimi ytleb ää, et jutt olli Koolielu Mihklist.


Pikemalt Oma Saares