[text]
Täna on

9. - 10. mahlakuud toimub Tartus järjekordne rahvusvaheline teadusharudevaheline ettekandesyndmus "Medica VII". Arutluse all on kolm inimese, meditsiini ja elmaga seotud valkonda:

- haigete lood
- rahvalik taimeteadus
- Tehnika, tehnoloogiad ja inimene

Esimese kahe teema valikut on mõjutanud eelmistel "Medica" syndmustel vallanud teemad. Kolmas teema on välja kuulutatud selleks, et kaasa mõtlema innustada neid, kes igapäevases töös ei tegele pelgalt elma uurimisega. Teadussyndmuse märksõnaks on võimusuhted.

Kõik huvilised on kutsutud kaasa mõtlema ja arutlema. Syndmuse töökeel on inglise keel.

Lähem teave ja osalemiseks kirja panemine