[text]
Täna on

Neljapäeval, 1 mahlakuud kell 13.15, toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise tn 42 Akadeemilise Rahvaluule Seltsi ettekandekoosolek.

Kavas on Jinseok Seo ettekanne "Olemise paratamatu kurbus 'han' korea rahvalaulus, kõrvutatuna vaeva teemaga regilaulus". Loeng on ilmestatud laulunäidetega.

Jinseok Seo on Korea päritolu doktorant Tartu ylikooli rahvaluule õppetooli juures.

NB! Koosolek alustab tavalisest varem, kell 13.15, sest neljapäev on lyhendatud tööpäev.

Kõik huvilised on oodatud!

Allikas: Folklore