[text]
Täna on

Mida Setomaal ylestõusmispyhade ajal tehakse? Värvitakse ja veeretatakse mune, kirjutas Maalehes Aive Sarjas.

Pihkva järve läänekaldal Laossinas on kaks kyla: Laossina ehk Vanakyla ja sellest mõnisada meetrit lääne pool - Liiva-Laossina ehk Uue- ehk Väike-Laossina. Kohalikud nimetavad seda ka Lyytjaks.

Kahe Laossina vahel asub kalmistu. Ja sellesama kalmistu serval peeti munapyhal, 4. urbekuud munaveeretamise võistlust. Uhke radagi oli selle tarbeks valmis meisterdatud.

Et munadel veeredes parem hoog sisse tuleks, mängiti saateks lõõtsalugusid.

Hiljem kaeti aga veeretatud munadest koos muu hea-parema kraamiga uhke pidulaud.

Kae kuvasid