[text]
Täna on

Täna otsustas Siseministeeriumi kohanimede nõukogu kanda nimekuju "Setomaa" ning yheksa Eesti poolel asuva seto nulga nimetus kohanimede registrisse, kirjutas Setomaa.ee.

Seega on nyydsest Setomaal võimalik sarnaselt kihelkondade tähistamisega paigaldada koostöös Maanteametiga pruunikarva märgid ajalooliste nulgapiiride tähistamiseks.

Kohanimenõukogu liikmed ei esitanud yhtegi nimekirjaga mittenõustuvat arvamust, kyll oli aga arutusel nimekuju Setomaa.

"Meile võidakse väita - ja õigustatult -, et eesti kirjakeeles on seni kasutatud nimekuju Setumaa. Ent siin saab siiski lähtuda asjaosaliste endi soovist. Viidata saab ka õigekeelsussõnaraamatu kohanimevalimikule, kus Setomaa on Setumaa kõrval esitatud, ilma mingi kommentaarita. Seto Kongressi Vanemate Kogu on hiljaaegu EKIle teinud ettepaneku tunnistada ka vorm "seto" kirjakeelseks (praeguses ÕSi sõnastikuosas seda veel ei ole). Keeletoimkond on seda asja kaalunud, leidnud, et kirjakeeles on "setu" ja "seto" mõlemad sobivad. Seega pole minu meelest takistust kinnitada nimeks Setomaa," sõnas kohanimede nõukogu nõukogu aseesimees ning Eesti Keele Instituudi vanemteadur Peeter Päll.

"Praegu on Setomaa eesti yhiskeelses kasutuses väga hästi läbi löönud, Google annab 78 000 vastet Setumaa 36 600 vastu. Oluline on ka tõsiasi, et peaaegu kõik kohalikud yhendused, olgu nende töökeeleks seto keel, eesti keel või mõlemad, on oma nimes kasutanud kohanime kuju Setomaa. Nii et igal juhul oleks selline lahendus lihtsam ja ootustele vastavam," lisas Võru Inistuudi teadur Evar Saar.

Setomaal ei ole olnud kihelkondi, vaid piirkond on ajalooliselt olnud jagatud nulkadeks. Nulki on olnud 12 (kolm neist asuvad nyyd Venemaa poole peal), yhes nulgas keskmiselt 20 kyla. Esimesed kirjalikud viited nulkade olemasolust on pärit 17. sajandist. Setomaa põlismaalaste hulgas on nulgad jätkuvalt teadvustatud ning piirkondlik eneseteadvus olemas.

Mahlakuu algul taotles Setomaa Valdade Liit Setomaa ja selle nulkade nimede kandmist kohanimede registrisse, eesmärgiga kasutada vastavaid kohanimesid viidastamisel, trykistes ning muul avalikul viisil.

Allikas: Setomaa.ee