[text]
Täna on

t_setolipp.gifEsmaspäeval toimus Värskas Seto Instituudi nõukogu esimene koosolek, kus kinnitati tänavune tegevuskava ja eelarve.

Seto Instituut asutati ametlikult 15. mahlakuud. Sihtasutus korraldab Setomaa ja seto elma alast teadustööd ning on mõeldud abiks kõikidele selle alaga tegelevatele inimestele.

Sihtasutuse tegevjuhiks sai eelneva kokkuleppe kohaselt Petseri juurtega ajaloolane Anti Lillak. 11-liikmelisse nõukogusse kuulub kuus Setomaa Kultuuriprogrammi praeguse teadusnõukogu liiget ning Setomaa Valdade Liidu, Kultuuriministeeriumi, Setumaa koolide, Vanemate Kogu ja muuseumide esindaja.

Instituudi ylesandeks on anda nii setu kogukonnale kui laiemale yldsusele teavet selle kohta, milliseid setu elma käsitlevaid andmeid on uurijad eri aegadel muuseumitesse ja arhiividesse talletanud. Setu elma säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks teeb instituut tihedat koostööd teiste yhenduste ja isikutega.

Ettevalmistused Seto Instituudi loomiseks algasid eelmise aasta lõpus, mil hakati arutama 2010.–2013. aasta Setumaa riikliku kultuuriprogrammi vahendite kasutamist.

Kultuuriministeerium rahastab Seto Instituuti napilt. Tänavu saab instituut pysitoetust 102 000 krooni ulatuses.