[text]
Täna on

Hõimurahvaste Programm andis tänavu esimest korda välja "Ilmapuu" auhinna, tunnustamaks soome-ugri hõimurahva elmalise eneseteadvuse ja pysimajäämisega seotud kodanikualgatuslikku tööd.

Ilmapuu auhind määrati Vadja elma seltsi juhatajale emand Tatjana Jefimovale, kes on suurel määral toetanud vadjalaste eneseteadvust ja aidanud kaasa kohalike tavade elushoidmisele.

Tatjana Jefimova on paljude vadja elma edendamisega seotud ettevõtmiste algataja Luutsa kylas (vn Lužitsõ, Kingissepa raj, Leningradi obl). Tema tegevus vadjalaste eneseteadvuse tõstmisel ja vadja elma tutvustamisel-teadvustamisel on märkimisväärne - tegemist on algatustega, mis on syndinud ja ellu viidud kohapeal Luutsas ja Jõgõperäl ning mis on kandnud käegakatsutavaid vilju.

Tatjana Jefimova poolt 1998. a asutatud vadja muuseumist kujunes oluline vadja elma liikumise keskus. T. Jefimova eestvõttel hakati Luutsas alates 2000. aastast tähistama kylapyha, millest on saanud tänapäeva vadjaluse yks silmapaistvamaid väljendusi. Tatjana Jefimova on kogunud ka Luutsa kyla elanike pärimust ning koostanud kohalike elanike sugupuid.

2001. aastal maha põletatud vadja muuseumi asemel 2005. a avatud uues muuseumis peeti T. Jefimova eestvõttel 2006. a kylapyha ning tähisttai põlisrahvaste päeva. Samuti hakati seal pidama kohaliku kooli koduloo tunde. Tulekahju hävitas ka uue muuseumi hoone ja enamiku esemetest 2006. aasta sygisel. Tagasilöögid pole Tatjana Jefimova indu vadja elmaga tegeleda siiski vähendanud. Kolmandat muuseumi on ta yles ehitanud võrgus.

Tema eestvõttel asutati 2005. aastal Vadja elma selts, mis hakkas välja andma vadja ajalehte "Maaväči". Suuresti tänu Tatjana Jefimova tegevusele kanti vadjalased 2008. aasta porikuus Venemaa väiksearvuliste põlisrahvaste nimekirja.

Hõimurahvaste Programmi "Ilmapuu" auhinnale esialgses nimekirjas oli 27 inimest, kelle hulgas oli teadlasi, kooliõpetajaid, muuseumitöötajaid, ajakirjanikke, tele- ja raadiotöötajaid, taidureid, muusikainimesi ning teiste elualade esindajaid. Kuna väärilisi inimesi "Ilmapuu" auhinnale oli palju, polnud otsuse tegemine kerge.

"Ilmapuu" auhind antakse igal aastal yhele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva elmalise eneseteadvuse ja pysimajäämisega. "Ilmapuu" auhinna saajateks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale yldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest elmast. Erandkorras võib auhinna saada ka mõneliikmeline tööryhm.

Auhinna suuruseks on 20 000 Eesti krooni.

"Ilmapuu" auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (maaentšäyz), mis sel aastal langes lehekuu 13. päevale.

Vaata lisaks:

Tatjana Jefimova: Vadja Pere- ja muud omandimärgid

Andres Heinapuu:  Vadja fatamorgaana