[text]
Täna on

Sõpru ja tyykaaslaisi keelepruuk mõotas mi kõ­nõldavat kiilt kõgõ inämb.

Tylyn ollõn pyv­vämi esi­hindä tiidmäldä pruuki ti­mä keelest tõist­su­gumast kiilt, murdõkeelen kõnõl­dõn või­mi sõnavaihtusõ ai­gu kiräkeelele yle min­nä.

Möödunud nädalal kaitses Tartu ylikoolis doktoritööd Mari Mets, kes uuris võru keelt ning leidis, et võru keel on muutumas lihtsamaks ning Võrumaa erinevates paikades kõneldav keel on kohati kaotamas oma eripärasust. Tartu Postimees uuris asja.