[text]
Täna on

Tartu ylikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna värskete lõputööde hulgas käsitlevad mõned ka põliselma. Töid kaitstakse 07. ja 08. pärnakuud.

Helen Kästiku magistritöö Regilaul kontserdirepresentatsioonis: pärand ja kultuurikirjeldus (juhendaja: Kristin Kuutma, oponent: Janika Oras). Kaitsmine 07.06. kell 14.15 Ylikooli 16 ruumis 215.

Siim Sorokini magistritöö Jutustaja - kas hääle andja või hääle kandja? (juhendaja: Ülo Valk, oponent: Taisto-Kalevi Raudalainen).  Kaitsmine 07.06. kell 15.15 Ylikooli 16 ruumis 215.

Maarika Kaldmäe bakalaurusetöö Kodupaik jutupärimuses: Orava ja Hanikase kooli lood (juhendaja: Ülo Valk, oponent: Ergo-Hart Västrik). Kaitsmine 08.06. kl 9.30 Ylikooli 16 ruumis 102.

Viola Ristisaare bakalaurusetöö Meleski küla minevik ja tänapäev kohalike elanike pilgu läbi (juhendaja: Elo-Hanna Seljamaa, oponent: Pihla Siim). Kaitsmine 08.06. kl 10.15 Ylikooli 16 ruumis 102.

Marti Mereääre bakalaurusetöö Muhu olustikulised külalaulud "Muhu lauluvara aktsiooni" materjali põhjal (juhendajad: Janika Oras, Ergo-Hart Västrik, oponent: Tiiu Jaago). Kaitsmine 08.06. kl 11.45 Ylikooli 16 ruumis 102.


Kaisa Kulasalu bakalaurusetöö Uhkus ajab upakile: Kalamehe ja ta naise (ATU 555) soovidemaailm (juhendaja: Risto Järv, oponent: Kärri Toomeos-Orglaan). Kaitsmine 08.06. kl 15.15 Ylikooli 16 ruumis 102.

Kaitsmiste kellaajad on ligikaudsed.