[text]
Täna on

Põlva jalgpalliklubi Lootos taht olla edimäne Eesti jalgpalliklubi, kinkal om kodonukakiilne hymn. Tuu saamisõs tetti võistlus: võrokeelitsit hymne oodõtas seo kuu 21. pääväni (21.06), kirotas Uma Lehes Harju Ülle.

«Edimäne mõtõ oll’, et kes sis viil,» plaan tunnõt spordiluulõtaja Contra kimmähe Lootosõlõ hymni vällä pakku. «A looda, et tulõ iks konkurente kah ja klubi saa hindäle nii hymni ku ka näytyses võitluslaulu, sis om viil vägevämb!» Tä selet’, et Inglysmaa jalgpallimiiskundõl omma päält hymni ka tõsõ laulu, midä tribyyni pääl lauldas.

Määne sõna lätt riimi nimega Lootos? Tuuga jäi Contra kõrras hättä, a sis ytel’ kavalahe: ««Kaotus!» Kiäki piät jo kaotama, a esihindäst mõista olõ-i tuu Lootos!»

Jalgpalliklubi Lootos juhatusõ liigõ, hymnivõistlusõ yts vidäjä Kaasiku Tiit om rõõmsa, et värsisepil om võistlusõ vasta huvvi. «Eelä (8.06. – UL) käve yts vanõmb paar kah mi klubiga tutvust tegemän ja lasksõ maki päält eski joba ytte hymni-variantsi,» kitt’ tä.

Kaasiku Tiit ytel’, et klubi vahtsõt hymni lauldas edimäst kõrda pidolidsõlt suvõ lõpupoolõ, ku tetäs vallalõ klubi vahtsõnõ päähoonõ. Edespite naatas tuud laulma-mängmä inne kodomängõ ni vast ka egä kõrd, ku kodovõistkund väreti lyy.

Konkursityy tulõ saata helykandja pääl aadrõssilõ Piiri 1B, 63308 Põlva. Kõik klubi inemise, näide sõbra, tutva, avvostaja, luulõ- ni muusigasepä saava saata helykandja pääl kats luku. Või saata õnnõ hindä tettyid viise, millele omma kirotõdu võrokeelidse sõna.

Klubi juhatus vali katõ nädäliga vällä kõgõ parõmba luu.Võitja luu tekij saa avvohinnas kats piledipaketti ni prii sõidu kõigilõ Eesti kuundisõ EM 2012 kodomängõlõ ja klubi sõbrasalli kah.

Jalgpalliklubi Lootos om Lõunahummogu-Eesti jalgpallivitäi. 12 harjutuspargin om yttekokko pia 200 suurt ni tsillokõist jalgpallimängjät. Klubi vidäjäs või pitä naisi meistriliiga võistkunda Allegro.


Uma Leht