[text]
Täna on

20 pärnakuud avati Viljandis Uue Kunsti Muuseumis (Linnu tn. 4) Eesti Kunstiakadeemia (EKA) soome-ugri uurimisreisi näitus "Komiromantika". Näitus on koostatud eelmise aasta suvel Vene Föderatsioonis Komi vabariigis läbi viidud uurimisreisi ainest.

Uurimisreisi peamiseks piirkonnaks oli Komi vabariigis Iþma rajoonis asuvad iþmakomi kylad, lisaks kylastati ka Ust-Tsilma rajooni vene vanausuliste kogukondi.

Näituse sisuks on eluolulised joonistused ning kohalikku olustikku kujutavad kuvad ning Komimaast innustatud yliõpilaste omalooming. Samuti  on välja pandud valik Ly Lestbergi Komi reisist vaimustatud töödest, mis esmakordselt olid väljas 2009. aasta sygisesel näitusel "Polyreality" (Vaal Galeriis, koostöös Rauno-Thomas Mossiga). Lisaks astub näitusel tagasivaatava kuvasarjaga yles Jaan Klõðeiko, kes kylastas sama piirkonda 1967. aastal.

Komimaa põhjaosas Petðora jõe keskjooksul elavad iþmakomid on komide kõige põhjapoolsem ryhm, kes erinevalt teistest komidest kasvatavad saamide ja neenetsite kombel põhjapõtru.

Rahvusryhma arvukuseks oli 2002. aasta rahvaloenduse andmetel ligi 16 000 inimest (komide yldarv u 400 000 in). Tänu tugevale piirkondlikule eneseteadvusele on iþmakomide elulaadis säilinud mitmeid põliseid jooni, samuti on nad olnud Põhjala rahvaste seas yhed uuenduslikumad ning ärksamad. Rahvakillu põlise eluviisi säilimist ähvardab aga jätkuv maavarade ammutamine ning keskkonna saastamine, lisaks yha kiirenev ymberrahvastumine.

Komi uurimisreisist võttis osa 10 EKA yliõpilast ja töötajat, lisaks osales töös yks Ty Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ning yks Helsingi ylikooli yliõpilane.

Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri uurimissarja algatas professor Kaljo Põllu 1978. aastal. Käesolev reis oli juba arvult 32.

Uurimisreisidel tahetakse uurida ja jäädvustada sugulasrahvaste põlist elulaadi ja pärandelma.

Näitus jääb avatuks põimukuu 1. päevani.


Allikas: Fenno-Ugria