[text]
Täna on

Eesti toetab YRO ja selle allyhenduste tegevust maailma põlisrahvaste kaitsel, et kindlustada põlisrahvaste yhenduste ja kogukondade võimalused oma õiguste kaitsel ning elma ja elukorralduse arendamisel, teatas Välisministeerium.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti toetanud erinevaid põlisrahvastega tegelevaid YRO yhendusi alates 1996. aastast. „Eesti abi on suunatud põlisrahvaste organisatsioonide ja kogukondade majandusliku ja sotsiaalse arengu ning kultuuri, hariduse ja tervishoiu toetuseks,“ ytles Eesti välisminister. „Teine Eesti toetuse eesmärk on kindlustada põlisrahvaste inimväärikuse ja inimõiguste kaitset,“ märkis Paet ja sõnas, et Eesti jaoks on põlisrahvaste kysimused ning nende kestmisele kaasa aitamine ka ajalooliselt oluline.

Käesoleval aastal eraldab välisministeerium oma eelarves arengukoostööks ette nähtud vahenditest põlisrahvaste kaitsega tegelevatele YROle  kokku 500 000 krooni. Annetusest 100 000 krooni läheb YRO põlisrahvaste fondile, 100 000 krooni YRO põlisrahvaste II kymneaastaku fondile, YRO põlisrahvaste foorumile 100 000 krooni ja YRO inimõiguste ylemvoliniku byroole 200 000 krooni.

YRO Põlisrahvaste fond toetab põlisrahvaste yhenduste ja kogukondade osalemist erinevate põlisrahvaste olukorda käsitlevate tööryhmade töös. YRO põlisrahvaste II kymneaastaku fond tegeleb põlisrahvaste foorumi töö ja ettevõtmiste rahastamisega. Põlisrahvaste foorum on nõuandev koostöövorm YRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures, kus arutatakse põlisrahvaste majanduslikku ja yhiskondlikku arengut ning elma, haridust ja tervishoidu puudutavaid kysimusi. YRO inimõiguste ylemvoliniku amet tegeleb inimväärikuse ja inimõiguste kaitse edendamisega maailmas, aidates riikidel yhiselt kokkulepitud inimõigusi tagavatest eeskirjadest kinni pidada.