[text]
Täna on

13. - 15. põimukuud toimub Haanis järjekordne Kaika suveylikool, kus tutvustatakse võro keelt ja elma. Harivaid loenguid, jutuajamisi, käsitööd ja meelelahutust pakutakse nii täiskasvanutele kui lastele. Koos suveylikooliga toimuvad ka Seto - Haani - Liivi maamängud.

Syndmuse korraldavad: Haanimiihhi nõvvokoda, Haanja vald, Haanja kool ja Võro Selts VKKF.

XXII Kaika Suvõylikuuli kava (võro keeles)

Kotus: Haani koolimaja man.

Perälesaaminõ: Talliin-Tarto-Põlva-Võro-Haani liinibuss sõit vällä Talliinast 9.05, Tartost 11.35,
Põlvast 12.20 ja Võrolt 12.45. Muid bussõ saa kaiaq lehe päält www.bussireisid.ee.

Riidi, põimukuu 13. päiv

12.00 – Tulijidõ kirjäpandminõ, sissesäädmine

13.00 – Lõunõsyyk

14.00 – Suvõylikooli alostus. Sõnavõtmisõq: rektri Hollo Agu, pääkõrraldaja Näki Silver jt

14.15 – Latsikava "Haanimaa mi kodo" (Haani kooli latsõq, oppaja Leidi Kersti)


Suurilõ

14.30 – Hollo Agu, Haanimiihhi Nõvvokuast

15.00 – Vodi Alvar, Haanimaa legendiq ja hindätiidmine

15.30 – Elleri Kalle, Viselä Agu - Haanimaa geoloogilidsõst aoluust

16.00 – Jyvä Sullõv,  Haani keelest

16.30 – Näki Silver,  Haanimaa luudusõst


Latsilõ

14.30 – Kasvõoppus, Vodi Egle

16.30 – Tsõõrimängoq tutvassaamisõs, Vodi Egle ja Nassari Marilyn

19.00 – Õdagujutt, Kalme Helju


Tyytarõ

14.30. – Lihasavvutaminõ, I jago, liha suulapandminõ, Veeroja Eda

17.15 – Talliina Võro Seldsi laulupundi Liiso etteastminõ

18.00 – Õdagusyyk

19.00 – Veeroja Eda. Perändysest kyläliisile

19.30 – Perändysest kyläliisile (kyläliisimajandus ja perimyslik eloviis) – Arotus

20.30 – Iloõdak rahvamajahn, Stalte Julgi ja Nurmorkestõr. Kolmõ rahva (seto-haani-liivi) maamänge pidolik alostaminõ.
Maamänge teema: om vai um?

22.00 – Iloõdak lätt edesi ytehn Noormaa Tarmo, Tauli Anu jt

24.00 – Syäyysene jututsõõr rahvamaja kohvikuhn. Iist võtt Rätsepä Aare

Yylaulminõ tulõ man. Iist võtvaq Tauli Anu, Õunapuu Lauri jt


Puulpäiv, põimukuu 14. päiv

8.00 – Hummogusyyk


Suurilõ

9.00 – Luisu Ahto, Haanimaa piibu-, voki-, peelemeistreq

9.30 – Vaaba Aivar, Hõrilameistreq Kriisaq

10.00 – Noormaa Tarmo, Teppo Augusti fenomen

10.30 – Reimanni Nele, Savvusannast

11.00 – Õunapuu Lauri, Kuis mälehtäq tuud, midä tiiä-äi?

11.30 – Keskkyla Kaja, Uma mahhe syyk uma suu perrä

12.00 – Allasõ Tiia näytäs Häniläse vahtsõt luulõraamatut


Latsilõ

9.00 – 12.00 – Latsi matk vai sõit, Toomigu Siiri

14.00–17.30 – Latsi tyytarõ, Luisu Ahto ja Luisu Anneli: suusaq, piibuq, viltmine, lastõ pääle joonistaminõ, niidsest kudaminõ


Tyytarõ ja mängoq

6.00. – Lihasavvutaminõ, II jago, liha savvupandminõ, Veeroja Eda

10.00. – 12.00 - Kolmõ rahva (seto-haani-liivi) maamängoq: võistkunnaq Om ja Um, – võrkpall, – köydsevidämine, – kardohk, – laskõsuusataminõ, – kivikandminõ

12.15 – Seto-haani-liivi-võro jalgpall: võistkunnaq Om ja Um

13.00 – Lõunõsyyk

14.00 – Haani kandi kaeminõ kas bussi vai uma jalaga

– Bussiga hõrilameistride Kriisadõga köydetyisihe kotussihe. Kaemist juht Toomigu Siiri

– Uma jalaga Vällämäele. Tagasitullõhn hummogu savvupantu liha maahhavõtminõ. Kaemist juhtvaq Roobi ylo, Vodi Alvar, Näki Silver.

18.00 – Õdagusyyk

19.00 – Suvõylikooli tiatri

22.00 – Iloõdak. Ansambli Zetod kontsõrt Munamäel

24.00 – Vanno filme näytäs Kausi Mairold

– Tandsuklubi rahvamajahn. Iist võtvaq Tauli Anu, Noormaa Tarmo, Õunapuu Lauri jt


Pyhäpäiv, põimukuu 15. päiv

8.00 – Hummogusyyk.


Suurilõ

9.00 – Kiristaja Arvis, Haanimaa aoluust välläkaibmiisi perrä

9.30 – Viselä Agu, Haanimaa õdaguveerest, tagasikaemine 250 aastat

10.00 – Mednise Jaan, Liivi keelest ja Liivi Kultuuri Fondist

10.30 – Sarvõ Õiõ, Seto sootska ammõdiaastagast

11.00 – Sarvõ Mikk, Sõna ja keele väest.


Latsilõ

9.00 – Võro keele tunn ja tiidmiisivõigõlus, Vodi Egle ja Leidi Kersti

11.00 – Võrokeelitside Jäño-Jussi multikidõ kaeminõ

12.00 – Suvõylikooli lõpõtaminõ

12.30 – Lõunõsyyk

Minemäsaaminõ: 14.45 sõit vällä liinibuss Haani – Võro – Tarto – Talliin. Võrolõ lätväq liinibussiq viil 15.31, 16.43 ja 17.50.

MUU TEEDYS

Syymises piät hindäst kimmähe pääkõrraldajalõ (Näki Silverile, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 503 0785) kõgõ ildampa 9. põimukuu õdakus teedäq andma. Kiä hinnäst ette kirjä pand, mass kolmõ päävä söögi (7 söögikõrra) iist 200 kruuni. Ilma kirjäpandmaldaq tulõ paigapääl 7 söögi iist massaq joba 250 kruuni ja kõrraldajaq sis syyki ei garanteeriq – ku jakkus, sis jakkus. yts söögikõrd paigapääl ostõhn (ku jakkus) mass joba 45 kruuni. Kooniq kymneaastatsil latsil um syymine poolõ hinnaga (ette kirjäpantult 100 kr, kirjäpandmalda 125 kr ja yts söögikõrd 25 kr).

Kõgõ parõmb olnuq söögiraha ette ärq massaq (saaja: Haanimiihhi nõvvokoda, kontonummõr SEBpangahn: 10220045366016, selgytys: suvõylikooli syymine ja kimmähe ka syyjide nimeq).

Päält suvõylikooli söögitarõ um võimalik Haani pääle syymä minnäq ka tõisihe söögikotussihe vai ostaq syvväq poodist.

Magamisõs um mõistlik ytehn võttaq uma telk. Telgikotus näydätäs tulijilõ kätte kirjäpandmisõ man. Kiä saa-ai umma telki võttaq, või maadaq koolimaja põrmandu pääl. Kimmähe tulõ egälytel ytehn võttaq umaq magamisrõivaq ja -matiq! Viil um võimalik aigsahe kotus kinniq pandaq mõnda lähkymbähe kyläliisitallo.

Raamadu- ja teedyslaud. Suvõylikooli aigo um koolimaja man vallalõ raamadu- ja teedyslaud. Sääl saa hinnäst kirjä pandaq, söögi iist massaq ja raamatit ostaq.

Kõrraldajaq: Haanimiihhi nõvvokoda ytehn Haani valla, Haani kooli ja Võro Seldsiga VKKF.

Pääkõrraldaja Näki Silver (egäsugudsõq kysymiseq) See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 503 0785.

Rektri Hollo Agu (tel 5596 7958) ja prorekti Jyvä Sullõv (kava puul) See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 5554 3727.

Latsioppusõ kõrraldaja Vodi Egle See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 516 6684.