[text]
Täna on

t_AhtoRaudoja.gifSetomaa vahtsõs ylembsootskas valiti puulpäävä Raudoja Ahto (36), kes lubasi Setomaa viie rikkamba riigi hulka viiä ja hans’a-ajamisõ säädysligus muuta, kirotas Uma Lehes Breidaksi Arved.

Raudoja Ahto kor’as’ sootska valimiisil 412 helly, aasta tagasi sootskas valit Sarvõ Õiõ sai seokõrd 218 helly.

Mõtsandusõ-haridusõga Raudoja Ahto huvi om palktarõ ragominõ ja laembalt vanaaolinõ ehitämise kunst. Viil kor’as’ tä mineväaasta RMK jaos Meremäe vallast teedyst perändkultuuri kotsilõ.

Setomaa valdu liidu elmanõvvomiis Hõrna Aare ytel’, et vahtsõnõ ylembsootska om noorõ põlvõ seto haritlanõ, kes om syndyny kyl Eestimaal, a Setomaa mano tagasi pyyrdny. «Hää seto ehitysmiis, kiä om vannamuudu ehitysviie tagasi toonu,» ytel’ Hõrna Aare. «Nuur miis, kes nii sõnno ku tegemiisiga om näydäny, et tä Setomaast huul.»

Puulpääväl peeti Mikidämäel järekõrran 17. Seto kuningriigi päiv.

Tuu oll’ kõrraldajidõ sõnno perrä yle aigõ kõgõ suurõmb kuningriik – kokko käve päävä pääle kuningriigiplatsi päält läbi umbkaudu 7000 inemist.

Kohal oll’ ka Eesti president Ilves, kes ytel’: «Ytele vabariigi presidendile om suur avv olla riigin, kon võimul om armulinõ ja tark valtsõja, kes pääleki rahva puult valitu. Taa ei käy kõigi mi naabridõ kotsilõ.»

«Ku seto ello kaia, sis seto elo lätt samah rytmih, mis Eesti elo. Ega taa eräle olõ-i. Mis juhtus Eesti riigih, tuu om ka Setomaal,» kõnõl’ kuningriigi päivä juhtnu Mikidämäelt peri Riigikogo liigõ Luigasõ Inara.


Uma Leht