[text]
Täna on

t_jumi6is3.gifMaavalla koda kuulutab välja kasupäeva korjanduse, et koguda raha ja vara hiite uurimiseks ja hoidmiseks, kodulehe, teabevahetuse, trykiste, loengute jt syndmuste ning koja muude tegemiste tarvis.

Koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja peamiseks sissetulekuks annetused. Seepärast oleme tänulikud igasuguse abi eest.

Annetada on võimalik Maavalla koja pangaarvele nr 333805270003 Sampo Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal.

Kasupäeva korjandus toimub 1. - 30. sygiskuud (01.-30.09.). Rahvakalendris on kasupäev (29.09.) yks nn postipäevi, mis jagab majandusaasta talve- ja suvepooleks. Kasupäevast algab talviste tööde poolaasta.

Lähem teave: tel. 56 686 892, koda[at]maavald.ee, www.maavald.ee

Kojast

Maavalla Koda on loodud esivanemate põlise usu ja elma väärtuste hoidmiseks ning edendamiseks. Koda tegeleb hiite jt looduslike pyhapaikade uurimise, tutvustamise ja parema kaitse korraldamisega. Silma hoitakse peal Eesti põhiseaduse nende sätete täitmisel, mis puutuvad loonahoidu, riigi ja usu lahusust ning mõtte- ja usuvabaduse kaitset. Koda seisab vastu kohustusliku usuõpetuse kehtestamise katsetele Eesti koolides ja toetab ilmalikku kodanikeyhiskonda ning oma põliselma tundmise syvendamist.

Lyhike ylevaade koja mõnedest tegemistest

- Hiied jt looduslikud pyhapaigad hoiavad esivanemate ainelist ja vaimset pärandit ning on meie rahva väekohad. Pyhapaikade uurimine ja hoidmine on seetõttu koja eriline hool. Koda osaleb rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) Delose algatuses pyhapaikade haldamise heade tavade jurutamises.

- Koda tegeleb riikliku arengukava kaastäitjana pyhapaikade uurimise, hoidmise ja tutvustamisega. Koja esindaja kuulub arengukava juhtnõukogusse ja Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse ekspertryhma.

- Aitame jõudumööda kohalikku rahvast, kes tahab oma pyhapaikasid ja pärandmaastikku hoida. Kunda Hiiemäe kaitsel saime Riigikohtus võiduka lahendi. Kautjala Taaritammemäe ehitus õnnestus eelmisel aastal mujale suunata. Päevakorras on endiselt Paluküla hiiemäe, Ebavere hiiemäe jt pyhade paikade kaitsmine.

- Pyhapaiku ja usuvabadust puudutavates kysimustes nõustab koda kohalikke omavalitsusi.

- Koda jätkab oma võrgulehel looduslike pyhapaikade kaitset taotleva pöördumisele toetuse kogumist. Tänaseks on sellega võrgus ja paberil liitunud juba yle 6500 inimese.

- Koda otsib kolmandat korda Hiie sõpra ja tunnustab teda talve hakul pidulikul Hiie väe syndmusel. Varem on Hiie sõbraks kuulutatud Rapla kihelkonna Palukyla hiiemäe hoidjad Lembi Välli, Arvi Sepp ja Toivo Sepp ning Muhumaa pyhapaikade hoidja Martin Kivisoo.

- Koda korraldab tänavu kolmandat korda ka Maavalla hiite kuvavõistlust. Põliste pyhapaikade kuvasid saab võistlusele saata kuni 31.10 ning võitjate autasustamine toimub Hiie väe syndmusel.

- Maavalla looduslike pyhapaikade kuvanäitus tutvustab põliseid väekohti ja nendega seotud tavasid. Viimase aasta jooksul on näitus olnud Tõrvas, Purkus, Kundas, Elvas, Kurtnas ja Põlvas ja Viljandis. Näitust ootavad uued paigad.

- Aasta jooksul on Koda korraldanud maausu ja pyhapaikade alaseid loenguid Tallinnas, Tartus, Võrus, Põlvas, Elvas, Viljandis, Kundas jm. Pyyame huviliste kutsetele vastata ka edaspidi.

- Metsa, põlisrahva ja pyhapaikade kaitsel osaleb koda Eesti FSC säästva metsandusstandardi väljatöötamisel.

- Koda väärtustab põliste koduloomade ja taimesortide hoidmist ning ning on yhinenud Maadjas MTYga.

- Tänavu ilmub koja väljaandel 33. korda maarahva pyhi ja ajaarvamist tutvustav sirvikalender (Maavalla kalender 10224).

- Maavalla koja uudiskiri (teabelist) ja võrguleht koondavad ja vahendavad nii meie kui teiste põlisrahvaste ja usuvabadusega seotud uudiseid ja lugusid. Uudiskirjaga saab iga huviline liituda koja võrgulehel.

- Maavalla koja kodulehel leiab lähemat teavet rahvakalendri tähtpäevadest, pyhapaikadest, usuvabadusest ja muust, mis põlisrahvastele oluline.