[text]
Täna on

t_pahklamaehiis.gifTartu ylikoolis avati esmakordselt looduslike pyhapaikade valikaine, mis tutvustab hiite ja teiste ajalooliste looduslike pyhapaikade erinevaid väärtusi. Tegemist on sissejuhatava loengusarjaga, mis annab esmase ylevaate pyhapaikade looduslikust, elmalisest ja usulisest kyljest ning tutvustab samuti pyhapaikade uurimise ja kaitse korraldamise põhimõtteid. Käsitletakse ka hõimurahvaste pyhapaikasid.

Loengusarjas kõnelevad oma ala asjatundjad, näiteks: professor Jaanus Paal pyhapaikadest kui eluskooslustest, professor Art Leete Obiugri pyhapaikadest, filosoofiadoktor Heiki Valk pyhapaikade arheoloogiast, filosoofiadoktor Ain Raal pyhapaikade seosest tervisega, filosoofiadoktor Madis Arukask läänemeresoome pyhapaikadest.

Loengusari on mõeldud eelkõige ajaloo, rahvaluule ja loodusteaduste yliõpilastele, kuid on avatud kõigile huvilistele.

Loengud toimuvad neljapäevaiti kl 14.15 - 16.00 Tartus Lossi tn 3-217.

Loengute ajad ja teemad

Kuva: Pähklamäe hiis Tyri kihelkonna Karjakylas. Maavalla koda