[text]
Täna on

Neljapäeval, 30. sygiskuud algusega kl 11 toimub Valgas isamaalisele kasvatusele pyhendatud ettekandekoosolek, kus Maavalla koja vanem Ahto Kaasik kõneleb rahvapärimusest isamaalise aate kandjana. Ettekandjate seas on veel Riigikogu liige Trivimi Velliste, vabadusvõitleja Enn Tarto, major Meelis Kivi, Haridusministeeriumi ning Kaitseministeeriumi esindajad jt.

Korraldajad kirjutavad:

„Tänapäeval on kombeks tegelda isamaalise kasvatusega mööda minnes, meedia puudutab teemat haruharva, alalhoidlikum osa rahvast  peab olukorda halvaks, edujanuline noorem põlvkond ei pea  üldse oluliseks. Samal ajal lahkub Eestist õnneotsinguile võõrsil tuhandeid noori, kellest paljud jäävadki Eestile kadunuiks. Nad ei pea oma isamaad millekski nende jaoks eriliseks, rääkimata sellest et teda teenida ja arendada.”

Syndmuse korraldab Kaitseliidu Lõuna-Eesti ajaleht Oma Maa ning SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon.

Syndmus toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuseses Kesk tn 1.

Vaata kava