[text]
Täna on

t_UuriVaike.gifTartu ylikoolis jätkuvad looduslike pyhapaikade valikaine loengud prof Jaanus Paali loenguga looduslikest pyhapaikadest kui eluskooslustest. Loeng toimub neljapäeval 30.09. algusega kl 14.15. Lossi tn 3 - 217.

Rahvusvahelise looduskaitseliidu hinnangul on ajaloolised looduslikud pyhapaigad inimkonna vanimad looduskaitsealad. Eestis toimunud väliuuringute andemtel on rahuldavalt või hästi säilinud pühapaigad ymbruskonnast liigiliselt rikkamad. Ajalooliste tavade vaimus hoitud hiied, pyhad allikad, lätted, kivid jm paigad on elurikkuse hoidjaks ning keskkonna rikastajaks.

Millised on Maavalla pyhapaikade eluskooslused, kõneleb tunnustatud loodusteadlane ning Tartu ylikooli taimeökoloogia õppetooli professor Jaanus Paal.

Looduslike pyhapaikade valikaine on mõeldud humanitaar- ja loodusteaduste yliõpilastele sissejuhatusena ainesse ning käsitleb pyhapaikade vaimset, ainelist ja looduslikku pärandit, usuvabaduse, piirkondliku arengu ning haldusega seotud kysimusi.

Pyhapaikade valikaine toimub Tartu Ülikooli looduslike pyhapaikade keskuse ja SA Hiite Maja koostöös ning seda toetab Kultuuriministeeriumi looduslike pyhapaikade arengukava.

Lähemalt loengutest

Huvilised on teretulnud!

Kuva: Uuri hiiemets Kuusalu kihelkonnas