[text]
Täna on

27. - 29. porikuud toimub Võromaal Rõuges Ala-Rõuge kylalistemajas teaduslik ettekandekoosolek "Ruum, koht ja kohanimed". Eesti, Soome, Mari jt maade uurijate ettekanded käsitlevad ruumisuhete näitamist läänemeresoome, soome-ugri ja Balti keeltes ning kohanimedes. Kavas on tutvustada ka Eesti kohanimeraamatu ettevalmistuse raames valminud värskeid uurimistulemusi.

Syndmuse korraldavad Võro Instituut, Tartu Ülikooli keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool ning Eesti Keele Instituut.

Kõik huvilised on oodatud.

Lähem teave:

Evar Saar
Võro instituudi kotussõnimmi uurja
tel 56213174


ESIALGNE KAVA

Kolmapäev, 27. porikuud

13.00-13.15 Buss võtab osalejad peale Tallinna Reisisadama A-terminaali juures

15.45-16.00 Buss võtab osalejad peale Tartus, Vanemuise alumises parklas

17.30 Osavõtjate registreerimine ja majutamine Ala-Rõuge külalistemajas

18.00 Õhtusöök

19.00 Konverentsi avamine

19.10-19.50 Ritva Liisa Pitkänen. Tilasuhteiden ilmaiseminen erilaisissa ympäristöissä

19.50-20.20 Evar Saar. Ruumisuhtesõnad Lõuna-Eesti kohanimedes

20.20-20.50 Alexander Pustyakov. Marimaa asulanimed (struktuur-semantiline analüüs)

20.50-21.10 Karl Pajusalu, Eberhard Winkler. Salatsi kohanimed keelekontaktide kajastajana

21.40 Arutelu, lühisõnavõtud, tervitused

22.00 Saun

 

Neljapäev, 28. porikuud


7.45 Hommikusöök

Ekskursioon Lindora laadale

8.45-9.00 Kogunemine bussi väljasõiduks

12.00 Laadalt bussi juurde kogunemine

13.00 Lõunasöök

14.00-14.40 Paula Sjöblom. Kognitiivinen näkökulma nimistöntutkimukseen

14.40-15.10 Ann Veismann. Ruumisõnavara maastikul

15.10. Kohvipaus

15.20-15.50 Nina Zaitseva. Sija i sen znamoièend vepsän kelen grammatikas

15.50-16.20 Irma Mullonen. Vepsäläisen paikannimistön laita

16.20 Kohvipaus

16.40-17.10 Svetlana Kovaleva. Paikkaa ilmaisevat johtimet uusien sanojen muodostamisessa nykykarjalan kielessä

17.10-17.40 Aleksandra Rodionova. Tila ja paikka karjalan kielen kieliopissa

17.40-18.10 Denis Kuzmin. Syväin-malli Karjalan nimistössä

18.15 Õhtusöök

19.00-19.30 Marje Joalaid. Eesti kohanimed läänemeresoome ruumis

19.30-20.00 Irma Mullonen. Pienen kansan suuret järvet (suuri ja pieni vepsäläisessä vesistönimistössä)

20.00-2030 Janne Saarikivi. Paikannimien käännöksistä ja osittaiskäännöksistä Pohjois-Venäjällä

20.30 Arutelu

21.00 Raamatute tutvustamine ja iloõdak, saun


Reede, 29. porikuud


8.00 Hommikusöök

9.00-9.30 Enn Ernits. Nõo kihelkonna asustusnimedest

9.30-10.00 Mariko Faster. Vanu maastikusõnu eesti kohanimedes

10.00-10.30 Arvis Kiristaja. Setumaa külanimede päritolust Satserinna nulga nimede põhjal

10.30 Kohvipaus

10.50-11.20 Jaak Laineste. Teeme maailmakaardi ja kaardi maailmale võru keeles

11.20-11.50 Peeter Päll. Isiku-ja kohanimede põimumisi Eesti kohanimedes

11.50 Arutelu ja konverentsi lõpetamine

12.30 Lõunasöök

13.30-13.45 Buss võtab konverentsilt minejad peale

15.15 Buss peatub Tartus Vanemuise alumises parklas

17.30 Buss jõuab Tallinna sadamasse


Lähem teave