[text]
Täna on

Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja loengusaalis (J. Kuperjanovi 9, Tartu) tutvustatakse 12. porikud algusega kell 16 sel suvel Udmurtias ja Vepsamaal toimunud välitöid. Uurimisreisil osalenud näitavad ja tutvustavad salvestatud kuvasid ja filmilõike.

"Muuseum - koolidele" töökava raames esitletakse ka ERMi ja Regio koostatud ning Hõimurahvaste Programmi toetusel valminud soome-ugri ja samojeedi rahvaste levikukaarti. Lisaks antakse ylevaade teistest vahenditest, mida saab koolides soome-ugri asjade tutvustamisel kasutada, teatas ERM.

Eesti Rahva Muuseumi ning Udmurdi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituudi yhistööna korraldatud uurimisreis toimus 7.-25. pärnakuud Udmurtia pealinnas I?evskis ja selle ymbruses ning lõunapoolse Malaja Purga ja põhjapoolse Kezi rajooni kylades. Välitöö käigus koguti esemeid ja jäädvustati tänapäeva linna- ja kylaehitisi, argielu ja pidulikke syndmusi, kylamemmede-taatide esitatud pärimust ning noore põlvkonna valmistatud vanaaegse moega käsitöö-, taide-, mängu- ja laululoomingut. Vaataja ette tulev video- ja kuvapäevik "Kaameraga Udmurtias" sisaldab eredamaid uurimisreisil kogetud hetki.

Udmurdi välitööl osalesid ERMist Svetlana Karm, Maido Selgmäe, vabakutseline kuvaja Madis Kats ja uurijad Udmurdi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituudist ning Arhitektuuri- ja Etnograafiamuuseum-kaitseala "Ludorvai". Projekti toetas Hõimurahvaste Programm.

Madis Arukask (TÜ) ja Indrek Jääts (ERM) viibisid 23. heinakuust 5. põimukuuni Leningradi oblasti Podporo?je rajoonis Ojati jõgikonnas asuvates kesk-vepsa kylastutes Vidlas, Nem?al, Järvedes, Kurbal, Ladvas ja Mägjärves. Välitööde eesmärgiks oli koguda pärimuslikku, elu-olulist ja kaasaegsete yhiskondlike suhetega seotud ainest. Välitööde käigus talletati Sarjärve ja Ladva kabelipyhasid, mälestamiskombestikku, usundilist maailmapilti, tööde kirjeldusi ning erinevaid pärimuse valdkondi eluloolise jutustamise raamistikus. Teavitajad olid esmajoones vanema- ja keskealised vepsakeelsed kohalikud, kelle maailmapildis valdavad veel põlisele yhiskonnale omased jooned.

Sytndmusel jagatakse muljeid ning näidatakse filmilõike ja kuvasid sellelt uurimisreisilt. Uurimisretke toetasid

Soome-ugri ja samojeedi rahvaste levikukaart

Lähem teave