[text]
Täna on

Sellel nädalavahetusel, 9. - 10. porikuud, toimub Setomaal Värska kultuurimajas seto pulmadele pyhendatud ettekandekoosolek „SETO SAAJA'“. Jutuks tulevad nii tänavu kui ka eelmistel aastatel toimunud pärimuspulmad ning nendega seotud asjad.

Kavas on ka pulmalaulud ning meeleolukas Iloõdak.

Kõik huvilised on oodatud! Sissepääs vaba.

Syndmuse korraldavad Verska Kultuurimaja ja Seto Kolledži Ühing

 

„SETO SAAJA'“ PÄÄVÄKÕRD
(Seto keeles)

9. porikuud

12.30–13.15 Kirjapandminõ ja kohvilaud

13.15–13.30 Avasõna’ ja tervtüse’

13.30–15.00 Ettekandõ’:

Hõrna Aare: UNESCO tegemisi kava 2010. aastagal ja 2011. aastaga kava tegemisõ tarvidus

Sarvõ Õiõ: 19. saandi saaja’ 21. saandih

Hao Paali: Kontsert ainulõ püsükullõjalõ (Mõrs´aikk kutsarilõ).

15.00–15.30 Tsäijuuminõ

15.30–17.00 Ettekandõ’:

Lahe Anni: Saaja’ Meremäe vallah 1996. aastagal

Vabarna Jane: 2009. aastaga seto saaja’ – Jane Vabarna ja Kristjan Priks

Alumäe Helen: Seto saaja’ praktiku silmä läbi

17.00–17.15 Jalasirotusõ kotus

17.15– 18.15 Ütine arotaminõ

18.15 Õdagusüük

19.00 Alumäe Heleni ja Külviku Mardi saaja’ (juuli 2010) filmi edimäne näütäminõ ja arotaminõ

20 ILOÕDAK. Pidolavva pääle tuu õgaüts midägi: kiä tulõ, tuu tuu!
 

10. porikuud

9.15 Päävä alostaminõ

9.30–11.00 Ettekandõ’:

Räsänen Sirpä (Soome): Arhailisõ’ tseremoonia’ – saaju jt. elotsõõri tähtsäbidõ kotussidõ kõrraldamine Soomõh. NB! Kõnõldas soomõ vai inglusõ keeleh ja vooriga tõlgtas eesti vai seto kiilde.

Kaasigu Ahto ja Liisa: Saaja’ maarahva muudu

Lõvi Lainõ: Verska talomuusiumi kotus seto saaju püsümä jäämisõl

11.00–11.30 Tsäijuuminõ

11.30–13.00 Ettekandõ’:

Raudoja Ahto: Truuska kotus saajuh inne ja vahtsõl aol

Hao Paali: Mõrs´aiku paroodia’ ja travestia’

Sarvõ Maar´a: Saaju küdsäminõ

13.00–13.20 Jalasirotus ja väigokõnõ piirak

13.20–14.30 Sõnavõtu’ ja arotaminõ

14.30 Konverentsi lõpõtaminõ

14.45 Filmi „Seto saaja 2009“ (Jane Vabarna ja Kristjan Priksi saaja’) kaeminõ