[text]
Täna on

t_Ristipuu2.gifKoja Mokalaadas ehk võrgu jututoas avati surma- ja matusepärimusele pyhendatud lehekylg, kuhu oodatakse teemaga seotud sissekandeid. Oodatud on nii pärimuslikud teated kui ka mõtted sellest, milliseid matuseid soovitakse kunagi endale.

Valitsev elm on pagendanud nii synni kui surma elu-olu äärealale ning võõrandanud inimese elu tähtsyndmustest. Syndimine ja suremine on aga väga oluline osa eluringist ning elmast ning sellega seotud tavade järgimine on seotud nii inimväärikuse kui põhiseadusliku usuvabadusega. Põlisrahva jaoks on kodu kojaks, kus synnitakse, abiellutakse ja surrakse. Kuidas just, pole sugugi mitte ykskõik. Uskumused, tavad ja tarkused käsitlevad kõiki meie elu olulisemaid hetki tähelepanelikult.

Arhiivikogud on talletanud surmapärimust väga rikkalikult. Kuidas elab see maausuline pärimus aga praegu ja kuidas inimesed mõtlevad oma surmale, on väga oluline.

Surmaga seotu on väga õrnas ja isiklik. Sestap pole paljudel ehk kuigi kerge sellest kõnelda ja kirjutada. Seda suurem tänu neile, kes siiski söandavad.

Surma- ja matusepärimuse lehekylg