[text]
Täna on

Tartu Ülikooli nõukogu kinnitas oma 29. porikuu istungil TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia yhisõppekava "Pärimusmuusika" rakendamise, mis on esimene pääsuke kahe ylikooli edasises ulatuslikumas koostöös muusika- ja teatri erialadel.

Porikuus allkirjastasid TÜ õppeprorektor Birute Klaas ning EMTA õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas ka heade kavatsuste protokolli, mille kohaselt kaks ylikooli alustavad läbirääkimisi muusikapedagoogika (koolimuusika) yhisõppekava väljaarendamisel.

Ty Viljandi Kultuuriakadeemia direktori Anzori Barkalaja sõnul on koostöö eesmärk eelkõige mõlema kõrgkooli muusika ja teatri valdkondade pädevuse yhendamine, et pakkuda tudengitele parimat õpet. „Teine oluline punkt on aga võimalus valdkonna arengut planeerida, et ennetavalt ära hoida erialast dubleerimist,“ lisas Barkalaja.

Ka EMTA õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas usub, et kahel ylikoolil on  mitmeid yhishuvisid. "Tihedam koostöö aitab ressursse mõistlikumalt kasutada ning yhtlustada vastuvõtutingimusi ja muid akadeemilisi standardeid, samuti ei saa alahinnata synergiat, mis tekib kahe ylikooli yliõpilaste tihedamal lävimisel," märkis Pärtlas.

TÜ ja EMTA magistriõppekava „Pärimusmuusika“ koordineerijaks jääb Tartu ylikool ning seda hakkab haldama kahe ylikooli yhine programminõukogu. Ka plaanivad ylikoolid välja töötada muusikapedagoogika (koolimuusika) yhisõppekava vähemalt magistriastmes ning seda hakkab koordineerima EMTA, esindades yhisõppekava pooli muuhulgas ka riikliku koolitustellimuse asjus.

Samuti on ylikoolidel plaanis moodustada tööryhm edasiste koostöövõimaluste leidmiseks teistel muusika- ja etendustaide erialadel.

Esimene vastuvõtt „Pärimusmuusika“ magistriõppekavale toimub järgmisel aastal. Vastuvõtt kavandatavale muusikapedagoogika yhisõppekavale peaks algama 2012/2013. õppeaastast.