[text]
Täna on

Ajakiri Maakodu jätkab Eluringi sarja looga "Kui inimene sureb". Ahto Kaasik on võtnud vaatluse alla meie surma- ja matusepärimuse ning kirjutab:

"Suremine on koos syndimise ja abiellumisega inimese eluringi tähtsaimad syndmusi ning sellega seotud maausuline pärimus on äärmiselt rikkalik ning mitmekesine. Eesti Rahvaluule Arhiivis asuvad 11 kartoteegikasti täit lyhikokkuvõtteid matusekombestikust on vaid jäämäe tipp. Lisaks on paljud uskumused ja tavad siiani veel elavas kasutuses. Vaimse pärandi tundmise ja järgimisega on mitmeski mõttes seotud meie inimväärikus.

Tuginedes enda ja tuttavate perekondlikule pärimusele, paljude teiste inimestega vesteldes kuuldule ning võttes appi arhiivi andmed, annan allpool ylevaate sellest, kuidas käituda surma korral. Seejuures eelistan meie rahva põliseid tavasid ning jätan tähelepanuta uued ja võõrapärased. Kas ja kuidas neid tavasid vajadusel järgida, otsustab aga igayks ise."

Pikemalt ajakirjas Maakodu.