[text]
Täna on

Kõrgkoolid laiendavad pyhapaikade õpet

Koostöös Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ning Hiite Maja sihtasutusega on asutud täitma looduslike pyhapaikade alase teabe lynka akadeemilises hariduses.

Eesti Maaülikool avas magistriastme yliõpilastele kevadsemestriks kuulajaks kirjapanemiseks looduslike pyhapaikade valikaine. Aine raames antakse ylevaade pyhapaikade liigitusest, looduslikest, kultuurilistest ja yhiskondlikest väärtustest, pyhapaikade uurimise, maastikukorralduse ja haldamise põhimõtetest. Aine edukalt lõpetanud yliõpilased saavad vajalikud algteadmised pyhapaikadega töötamiseks.

Valikaine on suunatud eelkõige maastiku-, looduskaitse- ning turismieriala magistriastme yliõpilastele, kuid on avatud ka teistele huvilistele

Ainet loevad oma ala asjatundjad Prof Jaanus Paal, Prof Rein Einasto, PhD Ain Raal, PhD Heiki Valk jt.

Aine kood Õppeinfosüsteemis on PK.1506 ning see on kuulajaks kirja panemiseks avatud kuni 15.11.

Tartu Ülikoolis looduslike pyhapaikade riikliku arengukava rakendamist juhtiva Ahto Kaasiku sõnul oli pyhapaikade-alase akadeemilise õppe järele juba ammu tungiv vajadus.

"Hiite ja teiste looduslike pyhapaikade haldamisel on viimastel aastatel ilmnenud tõsiseid puudujääke, kuna  sellega tegelevatel ametnikel puuduvad selles valdkonnas piisavad teadmised. Näiteks kooskõlastas Muinsuskaitseamet Kunda Hiiemäe tuulepargi planeeringu ning Keskkonnaamet Palukyla Hiiemäe ymberkujundamise puhkekeskuseks. Kõrgkoolides avatud ained toovad pyhapaikade haldamisse mõne aasta pärast euroopalikke ja arenenud põhimõtteid, mis lubavad meie rahvuslikke väärtusi hoida rahvusvaheliste lepetega kooskõlas."  lisas Kaasik.

Praegu loetakse looduslike pyhapaikade valikainet Tartu Ülikoolis. Esmakorselt ajaloos avati pyhapaikade aine eelmisel aastal Eesti Maaülikoolis.

Pyhapaikade ained toimuvad kõrgkoolides Kultuuriministeeriumi looduslike pyhapaikade arengukava toetusel.