[text]
Täna on

24. ja 25. kooljakuud toimub Eesti Kirjandusmuuseumis regilaulule pyhendatud ettekandekoosolek "Sa laulad siinnä, ma laulan siellä..."

Regilaul on eesti rahvaluule vana, algupärane ja omamaine kihistus, mis imekombel on elanud tänapäevani ning on nii töötlejate kui ka pärimusliku laulu harrastajate kaudu elujõuline ka tänapäeva elmas.

Iga kahe aasta tagant toimuvate teaduslike ettekandekoosolekute sarja eesmärgiks on pakkuda yhist aruteluvõimalust kõigile regilaulu-uurijaile. Tänavusel syndmusel "Sa laulad siinnä, ma laulan siellä..." esinevad vanade laulude uurijad Eestist ja välismaalt, ettekanded on eesti ja inglise keeles. Yhtlasi tähistame rahvamuusikauurija Ingrid Ryytli 75. synnipäeva ning esitlemisele tuleb Ingrid Ryytli uurimusi, esseesid ja ettekandeid koondav raamat "Muutudes endaks jääda" (Kirjastus Tea, 2010).

Syndmuse kava ja teesid.

Syndmuse teisel päeval esitletakse kasutajatele võrgus asuvat regilaulude andmekogu. See avab internetikasutajatele eesti regilaulutekstide varamu Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest.
Praegu leiab andmekogust kõik Jakob Hurda ja Eesti yliõpilaste Seltsi rahvaluulekogude regilaulud - kokku 61011 teksti, mis on ligi pool Eestist talletatud regilaulutekstidest. Regilaulude andmekogu on Jakob Hurda algatatud kihelkondlike regilauluraamatute sarja "Vana kannel" kaasväljaanne. Seal leiab ka kõigi nende piirkondade laulud, mis senistes väljaannetes puuduvad ja digitaalne tekstikuju pakub täiendavaid kasutusvõimalusi juba trykis avaldatule.

Andmekogu valmis Eesti Kirjandusmuuseumis Soome Kirjanduse Seltsi ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel.


Allikas: Eesti Kirjandusmuuseum