[text]
Täna on

12. märdikuu pääväl kõnõldas Võromaa kutsõhariduskeskusõ päämaja konvõrentsitarõn teemal «Mi uma savvusann».

Kokko saias kell 10 hummogu. Päivä alostasõ Tarto ylikooli tudõngi, kiä kõnõlõsõ tuust, kuis nä Võromaal täämbädse päävä sannu ja sannakultuuri uursõva.

Tudõngidõ jutu võtt kokko näide juhendaja Võsu Ester, kiä kõnõlõs viil eräle savvusannast maaturismin, mink jaos tä uursõ Võro- ja Setomaa turismitallõ savvusannu.

Margna Epp kõnõlõs Võromaa savvusannaraamadu tegemisest. Viil om juttu tuust, midä võrokõsõ esi ummist savvusannust tiidvä ja kõnõlõsõ ni tuust, kuis iks savvusann UNESCO ilmaperändi nimekirja saia.

Päält kõnõluisi, nii poolõ nelä aigu õdaguspoolõ, tulõ savvusanna-tsõõriklaud. Tuu takan märgotõdas, kuis savvusanna edesi uuri, kuis teedyst kokko kor’atas ja kuis saanu tuu kõgõ man abis olla.

Savvusanna-kõnõluisi vidävä iist Võromaa kutsõhariduskeskus, Tarto ylikooli kultuuritiidyisi ja kunstõ instituut ja Võro selts VKKF. Kõik huvilidsõ omma oodõdu! Teedyst saa kyssy Võro instituudist.


Uma Leht