[text]
Täna on

t_Alepollud.gif16. kooljakuud kell 16 avatakse Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi 9, Tartu) alepõllundust tutvustav näitus „Kui põllud põlesid“.

Aleviljelus on olnud ajalooliselt oluline viljelusliik ning eriti Lõuna-Eestis meie talupojaelulaadi lahutamatu osa. Kaasaja inimesed seostavad tuleviljelust pigem yrgajaga ja ei tea, et aletamist esines veel 20. sajandi algusaastailgi. Seetõttu ei osata ka ära tunda kõnealuse tegevusala mõju ja jälgi kaasaja maastikus.

Näitus tutvustab yht Eestis aastatuhandete jooksul kasutusel olnud maakasutusviisi. Näitusel saab teada, kuidas ja miks on Eestis alet põletatud ning teha tutvust alepõletuse katse kui mineviku maakasutuse uurimise viisiga. Näha saab, kuidas on alepõllundus mõjutanud inimeste elu ja maastikke nende ymber ning õppida märkama senini äratuntavaid jälgi maastikul, mis annavad tunnistust kunagiste alepõldude asupaigast.

2007. aastast alates on Karula rahvuspargi alal korraldatud alepõllunduse katseid, et selle maakasutusviisi kohta rohkem teada saada. Näitusel tutvustame selle katse käiku ja tulemusi.

Näitus on valminud Eesti rahva muuseumi, Valga Muuseumi, Kultuuriteooria tippkeskuse ja Tallinna ylikooli ajaloo instituudi koostöös.

Näituse panid kokku: Liisi Jääts (Eesti Rahva Muuseum), Pille Tomson (Valga Muuseum), Marge Konsa (Kultuuriteooria tippkeskus), Kersti Kihno (Tallinna ylikooli ajaloo instituut)


Allikas: ERM