[text]
Täna on
f4b3ad712f23b119bb65375dde6f2e46_w320.jpgLaupäeval Tartus toimunud tunnustamissyndmusel tänas Maavalla koda lisaks Hiie sõber Mari-Ann Remmelile ka teisi inimesi, väljaandeid ja asutusi, kes on pyhapaikade heaks tublilt tegutsenud. Maavalla koja vardja Tiit Kaasiku yle antud tänukirju väärindab käsitsi sepistatud hõbedast anniraha.

Tänukirja saajad:

Põlva linn toetas tänavuse pärimuskultuuri aasta raames mitmeid pyhapaikadega seotud ettevõtmisi nagu: loeng, hiite kuvanäitus, tutvumisreis Põlva kandi pyhapaikadesse, Uma Pido tule syytamine Taevaskojas, Hiite kuvavõistluse Põlvamaa eriauhind, õpilaste pyhapaikade-alase uurimistööde võistluse korraldamine.

Siseministeeriumi usuasjade osakond on näidanud aastate jooksul yles kiiduväärset mõistvust ja koostöövalmidust looduslike pyhapaikadega seotud asjades; toetas looduslike pyhapaikade riikliku arengukava loomist ning aitab seda rakendada.

Võro Instituut tegi käesoleval aastal väga tublit ja õnnestunud koostööd võrokeelse laulupeo Uma Pido tule syytamisel Taevaskojas.

Erakond Eestimaa Rohelised korraldas asjad nii, et looduslike pyhapaikade riiklik arengukava sai tänavu Riigieelarvest toetust. Valdav osa tänavu arengukava raames tehtust sai teoks tänu neile.

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut on andnud olulise panuse pyhapaikade akadeemilisse käsitlemisse; 10222. aastal (2009) seadis EMÜ Eestis ajaloos esmakordselt sisse looduslike pyhapaikade valikaine. Ette on valmistatud ka magistriastmes pyhapaikade valikaine avamine kevadsemestril.

Ajakiri Maakodu on aidanud väga tublilt kaasa pyhapaikade tutvustamisele ja väärtustamisele. 10222. aastal avaldati Hiiesõnastiku sari, korduvalt on avaldatud pyhapaikadega seotud uudiseid. Maakodus ilmub praegu Eluringi sari, mis tutvustab meie ajaloolisi tavasid ja tõekspidamisi.

Rohelise Värava võrguleht avaldab juba mitmeid aastaid looduslike pyhapaikadega seotud lugusid ja uudiseid. On aidanud oluliselelt kaasa pyhapaikadega seotud murede teadvustamisele ning pyhapaikade väärtustamisele.

Ajakiri Loodusesõber - Maavalla kõige hiiesõbralikum ajakiri. Avaldas 10222. aastal tuntud ja tundmatute hiiepaikade sarja. On tutvustanud pyhapaikadega seotud ettevõtmisi. Kindlasti peab ära märkima Loodusesõbra eeskuju maakeelsete kuunimede kasutamisel ja tutvustamisel.

Aivar Jürisalu on kohaliku elanikuna pikka aega osalenud Palukyla Hiiemäe kaitsmisel ja valvamisel. Esindanud korduvalt põlisrahva huve Hiiemäega seotud kohuvaidlustes. Andnud oma kodanikujulguse ja visadusega eeskuju teistele.

Margus Tae on Kanadas, eestlastele kuuluval Kotkajärve maavaldusel, tutvustanud aastakymneid looduslike pyhapaikadega seotud tavasid ning hooldanud eesti kogukonna yhist pyhapaika. On kaua aega pidanud Kotkajärve Metsaylikooli, samuti skautide ning kaidide kokkutulekutel hiiepalvusi.

Kuva: Rohelise Värava toimetaja Liina Espenberg võtab vastu tänukirja. Sven Kristjan Kreisberg