[text]
Täna on

Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolek toimub 24. kooljakuud kell 16.15 Lossi 3-427.

Päevakorras on Tiina Vähi ettekanne "Vanemad kirjalikud teated eesti libahundipärimuse kohta kuni 20. sajandi alguseni.

Ettekanne põhineb valmiva doktoritöö ajaloolise ylevaate peatyki yhel osal, milles käsitletakse järgnevad alateemasid:

Herodotos hundiksmuundujatest neuroiÞdest ning libahuntidest Vanal-Liivimaal.

Libahunt uusaja kroonikates, grammatikates, reisi- ja maateaduslikes kirjeldustes.

Libahunt 18. ja 19. sajandi humanistidest rahvavalgustajate käsitluses.

Libahunt eesti rahvateadustes 19. sajandi esimesel poolel.

Libahunt rahvusliku ärkamise aja ning 20. sajandi alguse rahvaluuleteaduses.

Kõik huvilised on oodatud!


Allikas: Eesti Kirjandusmuuseum