[text]
Täna on

Reedel, 03.12. algusega kl 11.30 toimub Võrus, Võro Instituudis, Tartu tn 48, Elleri Kalle ja Kõivupuu Marju auks ettekandekoosolek AIG JÕUDNÕS, VARI PIKNES ...

Ettekanded toimuvad võro ja eesti keeles. Järgnevad õnnitlused ning iloõdak.

Tänavu tähistab Elleri Kalle 70. ja Kõivupuu Marjuu 50. synnipäeva.

Syndmuse korraldavad: Võro Selts VKKF, Võro Instituut, Maavalla Koda, Emujärve Koda, Kaitsõliidu Võromaa Malev, Kaitseliidu Peastaap, Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus

Syndmuse kava (võro keeles)


10.30 Kokkosaaminõ, kirjapandminõ ja tsäi serpämine
11.00 Alostus.

11.10 Kaido Kama. Võro liikmise algusaig.
11.35 Ahto Kaasik. Kalle Eller ja maausk.
12.00 Riho Ühtegi. Kalle Eller ja Kaitseliit 90-date alguses yhe
kaitseliitlase mäletamist mööda.
12.25 Jaanus Paal. Kalle Eller ku luudusõmiis.

12.50 Serbätäs tsäid.

13.20 Kersti Unt. Kalle Eller, umakirästys ja luulõ.
13.45 Risto Järv. Kogujalt kogujalõ ehk Marju põllu pääl.
14.10 Sulev Iva. Kalle Elleri keeletiidysligu' tyy'. Mälehtyisi
võrokeelitside raamatide kokkopandmisõst Marju Kõivupuuga.

14.35 Juubilari kõnõlõsõ' suu' puhtas ja kõik syäme päält är.
Saami teedä', miä Kallel Marjule ja Marjul Kallele yteldä om.

15.00 Õnnõsuuvmisõ', sõnavõtmisõ', kässi kokkolyymise'.

15.30 Pidoõdak tandsu, laulu, serpämise ja päälehaukamisega.
Tandsi ja laulda avitasõ' Anu Taul, Tarmo Noormaa, Õie Sarv ja Kaarel
Kõivupuu.
Serpämise ja päälehaukamisõ iist omma' hoolõn Mooska talu (suidsusanna
liha), Hartsmäe talo (serbätys) ja Kaitsõliidu Võromaa Malev (välän muro
pääl tett putr).