[text]
Täna on

Pea pool ehk enam kui 60 000 Maavallast kogutud regilaulu sõnade on nyyd võrgus saadaval, teiste hulgas ka need, mis avaldatud kogumikus „Vana kannel“, kirjutas Maaleht.

Eesti regilaulude andmekogu on loodud selleks, et kõik, kel soovi ja huvi, saaksid võimalikult hõlpsalt  meie rikkaliku regilauluvaramuga tutvuda.

Praeguseks on andmekogus veidi yle 61 000 laulu sõnade. Andmekogus on kõik regilaulud Jakob Hurda ja Eesti Üyliõpilaste Seltsi rahvaluulekogudest, lisaks yle 4 000 siirdevormilise ja lõppriimilise laulu. Edaspidi lisanduvad teiste rahvaluulekogude digiteeritud laulusõnad, mida juba praegu saab Eesti Rahvaluule Arhiivis kasutada.

Ettevalmistustöid andmekogu loomiseks alustati 2003. aastal. Hetkel on käsil arhiivi kogude skaneerimine ja peagi on võimalik andmebaasis olevad laulutekstid fondiviidete kaudu kokku viia piltidega originaalkäsikirjadest.

Andmebaas on valminud Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluulearhiivi runolaulude andmebaasi eeskujul.


Maaleht