[text]
Täna on

Eesti pärimuseuurijad avaldasid jõulukuus uue võrgukogumiku "Söit, söit, söit Sõrve poole", mis sisaldab yle 40 Saaremaalt kogutud rahvalaulu, kirjutas Rohelises Väravas Liina Espenberg.

Saaremaa lastelaulude e-väljaande pealkiri ”Söit, söit, söit Sõrve poole” syndis kujutlusest, kuidas kogumiku kasutaja rändab läbi terve Saaremaa pärimuselma, Pöide kihelkonnast Sõrve, Saaremaa yhest otsast teise.

Mulle meenuvad lapsepõlvest laulud Tii-tii tihane, vaa-vaa varblane, lendas yle metsa, vurr! ja Sõit-sõit sõtsele, yle oja onule.... Mäletan, et lunisin oma ema ja vanatädi, et nad ikka laulaksid. Hiljem olen neid oma lastele laulnud. Mulle meeldib siiani väga Ellen Liivi koostatud raamat „Vanaema teab: rahvalaule lastele“ (1987), millest täienes minu repertuaargi oma laste tarbeks.

Lapsed armastavad laulumänge. Kui te ka hästi viisi ei pea, pole sest lugu.

Rahvalaul ongi sellepärast rahvalaul, et ta on rahva poolt loodud. Iga ema on ju looja. Ytlevad veebikogumiku tegijadki:

„Soovitame kõigil väljaande kasutajatel läheneda siinsetele esitustele ja nende kirjapanekutele loominguliselt. Kui viis tundub keeruline ja eri variante liiga palju, võib piirduda yhe variandiga, mis tundub nooti vaadates kõige parem või hakkab kõrva salvestust kuulates. Kui sõnad meeldivad, aga viis mitte, võib samade sõnadega laulda mõnda teist viisi siit väljaandest, mille tempo ja meeleolu sõnadega sobib. Kui sõnad tunduvad liiga pikad, saab neid lyhendada. Ka eri laule või laulude osi võib omavahel kombineerida – näiteks kui tahta kokku panna yhte pikemat hällilaulu või kasutada eri mängituste toredamaid ytlemisi.“

Ja nii ongi.

Praegu on aeg, mida veeta lastega. Ka lasteaias õpetatakse neidsamu lugusid, ent pole midagi põnevamat, kui seda teevad vanemad. Ja tore on, kui lapsed märkavad esitustes erinevusi, et see käib hoopiski nii, ja hoopis teiste sõnadega ja seda lauldakse yldse teise viisiga. Lauldes muutuvad tyytudki tegevused, nagu kinnaste kätte ajamine ja riietumine või mänguasjade kokku korjamine lõbusaks.

Proovige järele, kas vanad hällilaulud aitavad last tuttu jääda, kas hypitus- ja sõidulaulud ajavad naerma või kuhu ahellaulu ehitades välja võib jõuda.

Kogumik sisaldab valiku lastelaulude hulka kuuluvaid hällilaule, hypitus- ja mängituslaule ning ahellaule. Lisaks leiab veel regilaule laulust ja laulmisest; koduste tööde laule või loitse; laule, kus on juttu loomadest; paar kalendrilaulu ning tantsu- ja mängulaulu. Juures noodid ning enamikul ka kuulamisnäited.

Võrgukogumiku koostasid Õie Pärtel Orissaare lasteaiast ja Esti Koppel Kuressaare Tuulte Roosi lasteaiast, kogumiku toimetas Janika Oras ERAst

Saaremaa laste mängulaulude kogumiku leiab: http://saaremaa.folklore.ee/wordpress/


Roheline Värav