[text]
Täna on

Soome ei liitu praeguse valitsuse ametisoleku ajal YRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooniga, vahendas Fenno-Ugria.

Roheliste parteisse kuuluv Soome justiitsminister Tuija Brax tunnistas Alma Mediale kuuluvatele ajalehtedele antud uustluses eelnõu läbikukkumist ja syydistas selles keskerakonda (Suomen Keskusta). 

Kuigi liitumise eelnõu ei näe ette põliste saami alade yleandmist saamide käsutusse, annab see põlisrahvale siiski suuremad õigused maa kasutamisel. Keskparteile oli aga seegi vastuvõetamatu.

Euroopa Parlament nõudis eelmisel neljapäeval Soomelt deklaratsiooni kiiret heakskiitmist. Ka Rootsi pole dokumendiga liitunud 22 riigi hulgas.

Soome Rahvuslikku Koonderakonda (Kansallinen Kokoomus) kuuluv välisminister Alexander Stubb tunnistas teisipäeval, et liitumisega viivitamine kahjustab Soome rahvusvahelist mainet.

YRO Peaassamblee võttis põlisrahvaste õigusi käsitleva deklaratsiooni vastu 2007. aasta sygiskuus. Selle dokumendi ettevalmistavad läbirääkimised kestsid riikide ja põlisrahvaste osalusel yle 20 aasta.

Deklaratsiooni vastuvõtmisel hääletasid selle vastu neli riiki: Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa ning Ameerika Yhendriigid. Austraalia asus aga pärast valitsusevahetust 2009. aastal deklaratsiooni toetama.

Deklaratsioon on esimene YRO tasemel heaks kiidetud kokkulepe, mis puudutab laia ringi põlisrahvastega seotud kysimusi ning mille eesmärgiks on edendada maailma põlisrahvaste õigusi ja toetada nende arengut. Deklaratsioon käsitleb põlisrahvaste elma, tavade ja asutuste säilimist ja edendamist, samuti põlisrahvaste õigusi maa ja loodusvarade osas ning osalust neid puudutavais otsustes. Muu hulgas tagab deklaratsioon põlisrahvastele õiguse hallata ja kasutada vabalt oma loodusvarasid ning looduslikke pyhapaiku. Eesti on deklaratsiooniga liitunud, kuid siinsed põlismaalsed pole veel asunud kasutama sellega tagatud õigusi.

Deklaratsioon eesti keeles

Allikas: Fenno-Ugria