[text]
Täna on

Kevadsemestril on Tartu ylikoolis võimalik Ekaterina Chirkova juhendamisel õppida udmurdi keelt.

Loengud toimuvad kolmapäeviti kl. 18 Tartu ylikooli peahoones aud. 235.

Esimene udmurdi keele tund toimub 16. radokuus.

Kõik huvilised on oodatud!