[text]
Täna on

t_saamilipp.gifYRO soovituse kohaselt tuleks Põhjamaadel suurendada saami parlamentide rahastamist, et taaselustada saami keeli ja anda lastele vähemusrahvusele sobivat haridust, vahendas Fenno-Ugria.

Eelmisel nädalal avaldatud aruande on koostanud James Anaya, kes on YRO asjatundja põlisrahvaste inimõiguste olukorra ja põhivabaduste alal.

Anaya kutsub Põhjamaid yles saami parlamente kiirelt ja piisavalt rahastama, et nad suudaksid täita enda pystitatud eesmärke. Ent yldiselt on aruande koostajal hea meel, et Soome, Rootsi ja Norra on põlisrahvastele võrreldes teiste riikidega palju tähelepanu pööranud ja mitmeidki nende ettevõtmisi võib võtta põlisrahvaste õiguste tagamisel eeskujuks.

Aruanne märgib, et saamid eksisteerivad vaatamata riigipiiridele yhe rahvana, keda yhendavad elmalised ja keelelised sidemed ning eneseteadvus. Saamidel on kokku yheksa keelt, kuid aruande kohaselt on mitmete saami keelte kasutatavus vähenenud.

Yhe ettepanekuna on aruandes välja toodud, et riigid ja saami parlamendid peaksid tegema koostööd teadlikkuse tõstmisel saami rahvast läbi ajakirjanduse ja hariduse.

Allikas: Fenno-Ugria