[text]
Täna on

t_BergmannKarill.gifUrvastõ kyläseldsi käsityytarõn uutva huviliidsi vahtsõ peele ja muusõumist vällä otsidu ytessä lätilapilidsõ vyy kirja, kirotas Uma Lehes Harju Ülle.

«Ku kiäki mõist esi vyyd kuta, a olõ-i, kon pääl tuud tetä, sõs riista omma Urvastõ seldsimaja käsityytarõn kõik aig yllen,» kuts Klaari Anne huviliidsi.

Tetä saa säitsme esi kiräga Urvastõ kihlkunna ja kattõ sorti Karula kihlkunna lätilapilist tyypi vyyd. Klaari Anne selet’, et kudamisõs om valli kolm esi muudu: piili pääl, vyytelgi pääl ja ka ytte vyyotsa ymbre kihä hoitõn.

Urvastõ seldsimajan oll minevä kuu lõpun ka edimäne lätilapilidsõ rahvarõivavyy tegemise oppus. «Sai valmis kolmõ-nelä pääväga,» kõnõl’ Urvastõ lehe toimõndaja Bergmanni Karille.

Vahtsõt vyyd lätt Karillel kõrraga vaia: «Ma olõ hindäle tenny rahvarõivakomplekti, vyy oll’gi õnnõ puudu.»

Ka Üpruse Virve (63) lupa kimmäle umma vahtsõt vyyd kandma naada, no tuujaos tulõ inne ka rahvarõiva valmis tetä.

Vyytegemise opmisõs tarviligu riista tekk’ uma Urvastõ kihlkunna meistri Parijõe Ahti ettevõtõ Sujur. Urvastõ kyläselts ostsõ nuu perises Kultuurkapitali abiga.

Lätilapilinõ om läbivillanõ vyy, midä om kantu nii Lõuna-Eestin ku Põh’a-Lätin.

Kuva: Sändse lätilapilidsõ vyy nigu Bergmanni Karille näytäs, või egä huvilinõ esi Urvastõ seldsimaja käsityytarõn valmis tetä


Uma Leht