[text]
Täna on

t_Pyhajarv.gifErakond Eestimaa Rohelised volikogu otsustas toetada ettepanekuid, mille Maavalla koda saatis eelmisel sygisel erakondadele seoses lähenevate Riigikogu valimistega.

Rohelised toetasid põlisrahva elma osas tehtud ettepanekuid täielikult ning pidasid kodanikuõiguste valdkonnas tehtud ettepanekuid yldrahvaliku arutelu ning kaalumise vääriliseks.

Roheline erakond on viimastel kuudel arutanud paljude kodanikuyhenduste poolt erakondadele tehtud soovitusi Riigikogu valimisteks. Näiteks on Roheliste volikogu heaks kiitnud Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ), Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL), Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO), e-Riigi Akadeemia ning Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja esitatud ettepanekud.

Maavalla koda saatis erakondade keskustele ning kohalikele osakondadele ettepanekud valimisplatvormide täiendamiseks juba eelmise aasta sygiskuus. Jõulukuus saadeti ettepanekud uuesti ning yhtlasi uuriti kuidas erakonnad ettepanekutesse suhtuvad. Saadetud pöördumistele on suurematest erakondadest seni vastanud yksnes Roheline erakond ning Rahvaliit.

Maavalla koja ettepanekutega saab tutvuda siin

Allikas: Eestimaa Rohelised

Kuva: Pyhajärv, Arne Ader