[text]
Täna on

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusari „Religioonid ja ühiskonnad II“ jätkub neljapäeval, 3. urbekuud kell 16.15 loenguga „Protestantliku misjoni areng Komimaal“. Tartu Ülikooli etnoloogia professori Art Leete ettekanne käsitleb Komimaa tänapäevast usulist olukorda. Tähelepanuväärsemaks ja kohaliku elanikkonna jaoks paljuski ootamatuks arenguks on olnud protestantlike kirikute silmapaistev levik. Lisaks üldiste suundumuste väljatoomisele on ettekandes vaatluse all kolm komi protestantide ryhma, kelle hingedepyydmise kavasid vaetakse yleilmastumise ja kohalikkuse suhtes.

Komid elavad Uurali mäestikust läänes Euroopa-Venemaa kirdenurgas. Nende rahvaarv on umbes 300 tuhat inimest ja Komi Vabariigi elanikkonnast moodustavad nad veerandi.

Loeng toimub TÜ peahoones (Ülikooli 18) auditooriumis 139.

Allikas: Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts