[text]
Täna on

t_12vi19_144Vaike.gifÄsja lõppenud ja kodanikualgatuse korras toimunud piirkondlik uuring selgitas välja Riigikogu saadikukandidaadid, kes peavad hiite, põlisrahva ning usuvabaduse kysimusi oluliseks.

Võru, Valga-, Põlva, Harju, Rapla, Ida-Viru ja Lääne-Viru valimispiirkondadest vastas esitatud kysimustele 31 saadikukandidaati, kes kõik pidasid hiisi rahvuslikult olulisteks pyhapaikadeks. Ylejäänud vastused jagunesid järgmiselt: looduslike pyhapaikade hoidmine on oluline - 97%; Palukyla Hiiemäge ei tohi suusamäeks ymber kujundada - 93%; pärimuselma kandvad kogukonnad, ryhmad ja nähtused vajavad riigi erilist seadusandlikku ja rahalist toetust – 90%; looduslikud pyhapaigad tuleb maamaksust vabastada - 83%; seto, võro, mulgi jt põlistele keeleryhmadele tuleb tagada emakeelne haridus Riigieelarve vahenditest – 80%; looduslike pyhapaikade riiklikku arengukava tuleb Riigieelarvest toetada kiiresti ja täies mahus – 77%; Eesti põlisrahva huvid vajavad erikohtlemist YRO põlisrahvaste õiguse deklaratsiooni alusel – 73%; riik peaks lõpetama mistahes usulise misjoni ja ebavõrdse kohtlemise usulistel alustel – 70%.

Vastanuist 90% olid teadlikud, et Eesti on yhinenud YRO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioniga; 71% teadis oma kodukohas mõnda looduslikku pyhapaika; 47%-l on oma nime-, pere või hingepuu. 47% vastanuist olid tutvunud Maavalla koja ettepanekutega erakondadele põliselma ja usuvabaduse kysimustes.

Põlisrahvale omaste seisukohtadega paistsid kõige enam silma järgmised inimesed:

Valimisringkond nr 4, Rapla- ja Harjumaa
Egge Kulbok-Lattik, Sotsiaaldemokraatlik erakond
Elari Hiis, IRL
Arvo Sirendi Rahvaliit
Leo Kunnas, yksikkandidaat

Valimisringkond nr. 6 (Lääne-Virumaa)
Allan Jaakus, Eestimaa rohelised

Valimisringkond nr. 7 (Ida-Virumaa)
Evald Männiksaar, Rahvaliit
Jaak Allik, Sotsiaaldemokraatlik erakond

Valimisringkond nr. 11 (Võru-,Valga- ja Põlvamaa)
Pille Tomson, Eestimaa rohelised
Peeter Ernits, Rahvaliit
Toivo Tootsen, Keskerakond

Kuidas uudne kysitlus korraldati ning kes olid teised põlisrahva aadete toetajad, kirjutab lähemalt Tiit Kaasiku võrgupäevik.

Vaata ka erakondade valimislubadusi põlisrahvale.

Kuva: Eesti põlisrahva liikumises on yks eestvedajaid Haanimeeste nõvvokua vanem Hollo Agu.