[text]
Täna on

t_palukyla2.gifEAS eelistab hiiemäe laastamisele Kiviõli tehismäe kujundamist suusa- ja motomäeks

EAS jättis rahuldamata Kehtna valla rahastamistaotluse, millega sooviti ehitada Palukyla Hiiemäele ja selle kõrvale puhke- ja spordikeskus. Sarnastest taotlustest toetati Kiviõli tehismäe muutmist suusa- ja motomäeks, millega ei kaasne elma- ja loonapärandi hävitamist ega usuvabaduse rikkumist.

Kehtna vallavalitsus taotles raha piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kylastuskeskkonda arendavate projektide ryhmas, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Rapla maakonnalehe Nädaline 12.02 ilmunud artikli põhjal soovis vallavalitsus paigaldada sygiseks Hiiemäele linttõstuki, rajada kunstlumevee torustikud, ehitada Hiiemäe kõrvale teenindushoone, vee- ja kanalisatsioonisysteemi. Vallavanem Kalle Toometi sõnul oleks rahuldatud projektitaotlus võimaldanud detailplaneeringust http://palukyla.maavald.ee/failid/detail_seletuskiri.doc ellu viia umbes 70%.

Kehtna vald on yritanud Kultuuriministeeriumi abil Palukyla Hiiemäele puhke- ja suusakeskust ehitada juba yle kymne aasta. Jonnakat ning hoolimatut arendustegevust on saatnud keskkonnaalaste rikkumistega seotud kriminaal- ja haldusasjad ning pikad kohtuvaidlused. Praegugi on pooleli kohtuvaidlus kunstlumetootmise vee erikasutusloa kooskõlastuse yle ning lõpetamisel vaidlus teenindushoone ehitusloa yle. Euroopa inimõiguste kohtus ootab menetlemisotsust hiie kaitsjate hagi ususvabaduse rikkumise kysimuses. Kohtuvaidlusi jätkub veel ilmselt pikemaks ajaks, sest EASi toetusest ilma jäänud vald kavatseb arendust jätkata.

Kõnnumaa maastikukaitsealale ning Natura alale kavandatud Palukyla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu kehtestas Kehtna vald 2004. aastal. Hiljem on valla yldplaneeringus aga keelatud puhke- ja virgestusaladel kahjustada ajaloolisi looduslikke pyhapaiku; samuti Natura 2000 elupaiku. Hiievaenulik detailplaneering on aga jätkuvalt töös.

Hiie kaitsjate vastuväiteid on Palukyla hiiemäe puhul tekitanud mitte suusatamine, vaid mullatööd, maapinna purustamine, puude mahavõtmine ning ehitustööd, mis on vajalikud suurvõistlustele ja äritegevusele tingimuste loomiseks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus pressiteade

12.02.2010 Nädalise paberlehes ilmunud artikkel lyhendatud kujul

Palukyla Hiiemäe võrguleht